Flera personer har intresserat sig för och kommenterat de nya uppgifterna om Estonia. Jag har också själv fått lite ny information utöver det som visas på dokumentärfilmen. Bland annat har jag fått kontakt med en person som personligen kunnat undersöka bogvisiret.

I dokumentärfilmens avsnitt 5 visas upptäckten av hålet. Man kontaktar sedan en norsk professor, som gör en noggrann beräkning av vilka krafter, som behövs för att skapa ett sådant hål. Resultatet blir att en båt på 1.000 ton i 4 knops fart skulle kunna ge ett sådant hål. Det är alltså uteslutet att hålet kunnat uppstå genom att Estonia kolliderat med sitt eget visir, som väger cirka 60 ton. Om det kasar längs sidan kan inte heller farten vid en sammanstötning bli 4 knop. Till detta kan sägas att oberoende undersökningar av visiret bekräftar att det brutits loss när fartyget redan låg på sidan.

Kommentaren från en insändare att hålet skulle ligga över vatten är intressant. Hålet ligger ganska högt men det når ändå ner strax under vattenlinjen. Det skulle till formen passa in på en ubåt i ytläge, dock inte en svensk. Avståndet mellan vattenlinjen och däcket är enligt ritningar och fartygsdata 2,05 meter vid full last. Till detta kommer att Estonia hade styrbords slagsida redan vid avgången från Tallinn. Hålet går ända upp till bildäcket men sträcker sig ändå cirka två meter ner under vattenlinjen. Med tanke på att det var grov sjö vid tillfället kom det säkert in mycket vatten. Men dådet finns samstämmiga uppgifter om två mycket kraftiga smällar varav den andra sägs ha fått förskeppet att resa sig, kan man undra om det finns fler hål.

Antagandet att skadan uppstått när fartyget träffade botten motsägs av de omfattande bottenundersökningar som gjordes och som visar att botten består helt av mjuk lera. Det är därför vraket fortsätter röra sig. Jag uppmanar alla intresserade att se filmen.

Signaturen ”Pensionerad sjökapten” som bevittnade militärtransporten får gärna kontakta mig.

Jan Grönstrand

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Fler insändare