I en insändare (Ålandstidningen 30 januari) hänvisar John Holmberg (Lib) till den så kallade Kalmarstudien som visar att inget granulat läcker ut från en konstgräsplan. Detta påstående kräver några kommentarer.

1. Den aktuella fallstudien gäller inte konstgräsplaner i allmänhet, utan en nybyggd specifik anläggning i Kalmar. Som delfinansiärer till undersökningen ser vi Svensk däckåtervinning och RagnSells som tillsammans står för all däckåtervinning och produktion av SBR-granulat i Sverige.

2. Anläggningen i Kalmar uppfyller ”i stora drag” (citat ur utredningen) Svenska fotbollförbundets rekommendationer om konstruktion av konstgräsplaner. I Sverige är det en bråkdel av konstgräsplanerna som uppfyller dessa rekommendationer och på Åland ingen. Mig veterligen kommer inte heller konstgräsplanen på WHA att göra det.

3. Forskning & framsteg redovisar en norsk underökning enligt vilken norska fotbollsspelare varje år för med sig minst 65 ton små plastbitar efter matcher på konstgräs (F&F 29.5 2018).

4. Holmberg skriver även: ”Det finns ingen forskningsstudie som påvisar att gummigranulat från konstgräsplaner läcker ut i vattenområden eller närmiljö”.

Svenska Miljöinstitutet har i flera studier kartlagt källor och möjliga spridningsvägar för mikroplast i miljön och den senaste undersökningen gjordes på uppdrag av Naturvårdsverket och publicerades i mars 2019.

I den är kunskapsläget sammanställt och där finns även åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek. I rapporten (som är tillgänglig på nätet) uppskattar man bland annat att mikroplastförlusterna från en elvamannaplan i dag i genomsnitt uppgår till cirka 534 kilogram per plan och år (ivl.se 17.6 2019).

Med hänvisning till ovanstående upprepar jag min fråga till stadens kultur- och fritidsnämnd: Är det möjligt att på WHA använda ett biologiskt nedbrytbart fyllnadsmaterial i stället för SBR-granulat?

Anders Casén

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare