Nu hamnar vi väldigt snett om det inte ska vara fritt att uttrycka åsikter. Både positiva och negativa eller kritiska. Det motsvarar klimatskeptisism att förneka eller blunda för att det förekommer välfärdsturism. Det krävs partier med yviga eller kontroversiella åsikter för att det ska ske en förändring även hos etablerade partier.

Är det inte det som hänt inom de politiska partierna i Sverige? Först kritiserar man partier för rasism eller främlingsfrihet. Sen när dessa partier kommit in i riksdagen och varit med ett tag börjar övriga partier att mer och mer själva våga säga att till exempel inflyttning och flyktingmottagande borde minska och att det ska ställas krav på de som kommer och att de inte ska få del av alla välfärdssystem på en gång.

Det finns välfärdsturister även på Åland. Det har ingenting med rasism att göra. Betyder att man kommer hit med intentionen att ta fördel av de välfärdssystem som finns, utan att vilja anstränga sig att lära sig språket eller skaffa jobb. Man är bara ute efter ersättningen man får för att vara arbetslös eller gå kurser i svenska. Omfattningen är säkert låg, men det är naivt att tro eller påstå att det inte förekommer.

Ni politiker gör er löjliga om ni hävdar att åsikter om inflyttning inte får vara negativa eller att det inte är inom er värdegrund. Samtidigt säger ni att svenska språket är viktigt, men vill ändå ta bort eller lätta på krav gällande näringsrätt, hembygdsrätt och jordförvärvstillstånd. Hur ombesörjer ni då att mark ska vara i åländsk ägo och att bolag ska vara åländska?

För mig får man däremot gärna helt ta bort jordförvärvstillståndet, och kräva åländsk hembygdsrätt för att få äga mark eller bostad. Inflyttade kan bo på hyra, så som många ålänningar gör.

Apropå extrema åsikter. För mig låter det väldigt extremt att vilja att Åland skulle vara självständigt. Det låter väldigt nationalistiskt. Vi ska bevara det svenska språket, men det betyder inte att man ska gå omkring och tro att Åland är ett land eller att man måste sjunga Ålänningens sång när det sker nåt högtidligt. Inflyttningen har pågått länge, men andelen med svenska som modersmål har börjat sjunka.

Enligt ÅSUB:s siffor för 2018 är andelen med svenska som modersmål nu så låg som 86,8 procent. Men ännu 2006 var siffran 91,7 procent. Inflyttningen har ökat kraftigt under 2000-talet. 2003 bodde det till exempel 8 rumäner och 17 letter på Åland. 2018 hade det ökat till 419 rumäner och 354 letter.

Från övriga Finland har det inte ökat så mycket, från 5.395 personer 2005 till 5.620 personer 2018. Trots stor inflyttning under 2000-talet pratar politiker som om den inte redan fanns.

Man får tycka vad man vill, men det är förstås mycket enklare och betydligt billigare för Åland med inflyttade som redan kan svenska när de kommer hit. För dem behöver inte landskapsregeringen bekosta kurser i svenska språket. Men sånt får man säkert inte säga högt. Det är väl inte politiskt korrekt.

”Inflyttad ålänning”

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare