Nu hamnar vi väldigt snett om det inte ska vara fritt att uttrycka åsikter. Både positiva och negativa eller kritiska. Det motsvarar klimatskeptisism att förneka eller blunda för att det förekommer välfärdsturism. Det krävs partier med yviga eller kontroversiella åsikter för att det ska ske en förändring även hos etablerade partier.

Är det inte det som hänt inom de politiska partierna i Sverige? Först kritiserar man partier för rasism eller främlingsfrihet. Sen när dessa partier kommit in i riksdagen och varit med ett tag börjar övriga partier att mer och mer själva våga säga att till exempel inflyttning och flyktingmottagande borde minska och att det ska ställas krav på de som kommer och att de inte ska få del av alla välfärdssystem på en gång.

Det finns välfärdsturister även på Åland. Det har ingenting med rasism att göra. Betyder att man kommer hit med intentionen att ta fördel av de välfärdssystem som finns, utan att vilja anstränga sig att lära sig språket eller skaffa jobb. Man är bara ute efter ersättningen man får för att vara arbetslös eller gå kurser i svenska. Omfattningen är säkert låg, men det är naivt att tro eller påstå att det inte förekommer.

Ni politiker gör er löjliga om ni hävdar att åsikter om inflyttning inte får vara negativa eller att det inte är inom er värdegrund. Samtidigt säger ni att svenska språket är viktigt, men vill ändå ta bort eller lätta på krav gällande näringsrätt, hembygdsrätt och jordförvärvstillstånd. Hur ombesörjer ni då att mark ska vara i åländsk ägo och att bolag ska vara åländska?

För mig får man däremot gärna helt ta bort jordförvärvstillståndet, och kräva åländsk hembygdsrätt för att få äga mark eller bostad. Inflyttade kan bo på hyra, så som många ålänningar gör.

Apropå extrema åsikter. För mig låter det väldigt extremt att vilja att Åland skulle vara självständigt. Det låter väldigt nationalistiskt. Vi ska bevara det svenska språket, men det betyder inte att man ska gå omkring och tro att Åland är ett land eller att man måste sjunga Ålänningens sång när det sker nåt högtidligt. Inflyttningen har pågått länge, men andelen med svenska som modersmål har börjat sjunka.

Enligt ÅSUB:s siffor för 2018 är andelen med svenska som modersmål nu så låg som 86,8 procent. Men ännu 2006 var siffran 91,7 procent. Inflyttningen har ökat kraftigt under 2000-talet. 2003 bodde det till exempel 8 rumäner och 17 letter på Åland. 2018 hade det ökat till 419 rumäner och 354 letter.

Från övriga Finland har det inte ökat så mycket, från 5.395 personer 2005 till 5.620 personer 2018. Trots stor inflyttning under 2000-talet pratar politiker som om den inte redan fanns.

Man får tycka vad man vill, men det är förstås mycket enklare och betydligt billigare för Åland med inflyttade som redan kan svenska när de kommer hit. För dem behöver inte landskapsregeringen bekosta kurser i svenska språket. Men sånt får man säkert inte säga högt. Det är väl inte politiskt korrekt.

”Inflyttad ålänning”

Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan.

Johan Dahlman skriver i sin krönika i Ålandstidningen 15.11.2019 om Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI), virkespriserna på Åland och arbetet efter stormen Alfrida.

Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt.

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år.

I olika insändare förtalar och misstänkliggör Anders Gustafsson (AG) och Ralf Carlsson (RC) Strålskyddsstiftelsen på helt osakliga grunder.

Denna vecka uppmärksammas restorativ rättvisa (eng. Restorative justice, på svenska också reparativ rättvisa) runtom i hela Europa, under hashtaggen #RJWEEK.

Upprepade hänvisningar till en förutsedd ekonomiskt nedgång börjar numera dyka upp i massmedierna.

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Fler insändare