Coronapandemin hotar förutom vår hälsa även vår grundläggande utkomst, finländskt arbete. Det största hotet för företagen är nu att kassaflödet sinar, vilket man inte löser enbart med statens omfattande stödåtgärder. Löpande kostnader äter upp företagens kassa samtidigt som det inkommande kassaflödet sinar.

Företagens situationer varierar men alla har det svårt. Livsmedel och nödvändiga dagligvaror köps och i denna undantagssituation använder hushållen till och med mer pengar än normalt på dessa. Övriga konsumentproduktgrupper och specialaffärers varor lider sannolikt av stora förluster av efterfråga.

Sitt eget oroväckande kapitel är servicesektorn. I Finland sysselsätter privata tjänster 1,3miljoner personer, vilket är två tredjedelar av hela privata sektorn.

Efterfrågan av tjänster har i praktiken upphört då utegångsbegränsningar och begränsningar i folksamlingar är i kraft och människor är rädda om sin egen hälsa och ekonomi. Nästan 70procent av företagen inom servicebranschen är tvungna att säga upp eller permittera sin personal, eller har redan gjort detta.

I denna situation kan vi alla handla ansvarsfullt för finländskt arbete. Om den egna situationen tillåter köper man fortfarande produkter och tjänster av finländska företag. När vi besöker affärerna köper vi förutom de nödvändiga varorna den leksak som vårt barn har drömt om. Vi genomför de renoveringar som vi har planerat men nu har mer tid till. Vi köper presentkort till tjänster som vi kan använda senare när situationen lugnat ner sig.

Som företag handlar vi ansvarsfullt genom att sköta om vår personal. Vi drar inte heller in alla våra medel, även i en svår situation, eftersom detta återkommer och träffar oss själva när penningomsättningen upphör.

Inköpare inom den offentliga sektorn har ett eget ansvar att anskaffningar fortsätts och enligt möjligheter även görs i förtid. Nu om någonsin måste de åtgärder som lagen om offentlig upphandling och koncession tillåter för att köpa av små och medelstora företag i den egna regionen och köpa lokal produktion användas, vilket sysselsätter.

Vid Förbundet för finländskt arbete har vi beräknat att om varje finländare använder tioeuro mer i månaden på inhemska produkter och tjänster, hålls 10.000finländare sysselsatta. Ett litet val har enorm betydelse. Detta är en verklig ansvarsfullhetshandling av oss alla som har möjlighet till detta.

Tero Lausala

vd, Förbundet för finländskt arbete

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare