Förvaltningschefen i landskapet tillsätts politiskt.Lantråd och ministrar fattar beslut i plenum och anställer den de anser är mest och bäst lämpad för tjänsten.

Tjänstemannen sitter på politiskt förtroende. Det var orsaken till att laglighetsbedömningar togs bort från tjänsten som förvaltningschef och numera återfinns vid tjänsten som rättschef i förvaltningen. Av den orsaken behöver inte förvaltningschefen numera vara jurist utan även annan lämplig högskoleexamen är möjlig.

Naturligtvis har regeringen därmed sin fulla rätt att ta den person man politiskt bedömer kommer att vara bäst för regeringen.

Däremot tror jag att många, i likhet med mig, ställer sig fundersamma till själva anställningsprocessen vid det senaste tillsättandet av förvaltningschef.

Månader av intervjuer, resor för de sökande och ett flertal möten i rekryteringsgruppen frångicks vid det slutliga valet.

Nu upplevs det som att konsultens och rekryteringsgruppens förslag vägde lätt mot det val som gjordes.

Hela processen upplevs som ett spel för gallerierna då timmar av avlönat processarbete inte tas i beaktande. Det hade varit ärligare att avbryta anställningsprocessen och sagt att den här regeringen gör en annan bedömning än den förra och har politiskt redan kommit överens om vem de vill ha.

Processen och efterdyningarna av densamma leder knappast till att det blir lättare att rekrytera kompetenta personer. Vi kommer alltid att vara i behov av erfarna och skickliga krafter med sakkunskap inom olika områden.

Man måste i fortsättningen bestämma sig för hur rekryteringar av det här slaget ska gå till så inte debatter i likhet med dagens uppstår. Det är inte trevligt vare sig för den som fick jobbet eller för dem som inte fick det, inte heller för den breda allmänheten.

Gun-Mari Lindholm

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Fler insändare