Allmänt anses Finland på ett exemplariskt sätt ha klarat av att stoppa coronavirusets spridning. Regeringen Sanna Marin tog till resoluta åtgärder och stängde ner stora delar av samhällets verksamheter snabbt och effektivt.

Metoden visade sig effektiv. Nu när situationen lugnat ner sig och är rätt stabil pågår en diskussion om huruvida de vidtagna åtgärderna kränkt grundlagens bestämmelser om fri- och rättigheter. Jag har själv offentligen ifrågasatt det så kallade besöksförbudet på våra äldreboenden. Min åsikt är att de äldre av de sociala myndigheterna inte kan frihetsberövas utan att de äldres rätt att umgås med sina anhöriga måste säkras. Hur man gör det är äldreomsorgens ansvar att lösa.

Biträdande justitieombudsman Maija Saksin tog för en tid sedan ställning till förbudet och konstaterade att besök hos äldre förbjudits eller begränsats på ett olagligt sätt.

När besöksförbudet nu förlängs åtminstone till den 31 juli måste de sociala myndigheterna se till att de äldre kan träffa sina anhöriga under säkra förhållande både inom- och utomhus. För att denna rätt ska tillkomma alla äldre måste landskapsregeringens ansvariga tjänstemän följa upp att de äldres rättigheter respekteras. Ändamålet helgar inte medlen.

Erfarenheterna från äldreomsorgen i Sverige tänder några röda lampor som vi verkligen borde ta på allvar. En av orsakerna till den höga smittspridningen på äldreboenden i Sverige anses bero på personalens anställningsvillkor. En stor del av personalen är timanställd och rör sig mellan olika äldreboenden för att tjäna ihop till sin lön. Detta för givetvis med sig en ökad risk för smittspridning men också brister i vården och omsorgen av de äldre. Många olika vårdare besökare de äldre. De har inte möjligheter att etablera en tillräcklig vårdrelation med de äldre och risken för felbehandlingar och andra brister i omvårdnaden av de äldre är uppenbara.

Än en gång kan vi konstatera att en fast anställd kompetent personal inom äldreomsorgen är en viktig faktor för att trygga vård- och omsorgskvaliteten. Ett fast team med tillräcklig personal på varje avdelning är grunden för ett lyckat äldreomsorgsarbete. En sådan struktur borde vara utgångspunkten för all utveckling av äldreomsorgen. Nerifrån upp i stället för tvärtom.

Inom mars månad skulle socialnämnden i staden ha avgivit ett utlåtande om demenskommitténs betänkande. På grund av pandemin säger man sig inte ha haft tid med ett utlåtande. Det må så vara men nu måste utlåtandet ges.

Vi kan inte vänta längre med konkreta åtgärder och satsningar inom stadens äldreomsorg. Behoven inom äldreomsorgen växer oberoende av coronan. Vi behöver ha siktet inställt på ett demenscenter. Ju förr vi kommer i gång med projektet desto bättre. Att skylla på coronan är inte ett godtagbart argument längre. Livet går vidare och den åldrande befolkningens behov måste beaktas för att garantera alla en värdig ålderdom.

Barbro Sundback (S)

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare