Kommentarer

I motsats till Henrika Nordin

I motsats till Henrika Nordin är jag av den åsikten att medborgarna inte skall via skattesedeln vara tvungna att finansiera ABF:s indoktrinering i socialism. ABF är en kvarleva av det postsovjetiska samhället. Numera kan bildning fås med modernare metoder utan indoktrinering

ABFs nuvarande

ABFs nuvarande verksamhetsplan har bara ett mål, nämligen att få alla invandrare att rösta socialistiskt. Och vad innebär meningen att föreningen skall främja ett aktivt medborgarskap? jo den betyder absolut ingenting i praktiken.

Sedan 2012 har kommittén för

Sedan 2012 har kommittén för främjande av kvinnors deltagande i politiken lyft 10.000 tals euro i bidrag för att indoktrinera kvinnor i socialismens irrläror. Ordförande för kommittén var Sara Kemmetter. Genusfrågor har dryftats under trivsamma champagnekvällar.

Är det NÅGON som anser att

Är det NÅGON som anser att Emaus är OPOLITISKT? Emmaus välkomnar den nya socialvårdslagen och ser den som ambitiös med många förbättringar men menar att lagstiftningen inte garanterar grundläggande stöd och service för de allra svagaste.De anser att papperslösa eller andra utan hemkommun inte endast ska ges brådskande socialvård och tjänster enligt barnskyddslagen. Därför borde lagförslaget till ny socialvårdslag enligt Emmaus kompletteras vad gäller rätten till socialvård i icke-brådskande fall förpersoner som saknar hemkommun i Finland.

Instämmer tillfullo,

Instämmer tillfullo, Sapientia! Vill bara för säkerhets skull tillägga, vårt ”värdesättande” av ett så kallat bildningsförbund, i utpräglad socialistisk regi – vettlöst tärande på landskapskassan, och i lag med en så kallad feministakademi – vår ”uppskattning” därvidlag, den bör vi alla noga avhålla oss ifrån att vidarebefordra till Emmaus trevliga butikspersonal.

Dagens mycket spridda boende inom staden utgör i sig en negativ påverkan ifråga om klimatkrisen. I huvudsak sker en omfattande andel av stadsutvecklingen i dag på höglänta områden.

Nu har vi på Åland igen fått en dos av sossarnas verklighets flykt. Nina Fellman visar på dålig hörförståelse eller bevis på diktatorsfasoner. Hon gör sånt hon inte borde göra men det hon borde göra lämnar hon helt ogjort.

Helt plötsligt i sommarvärmen dyker Matbanken upp som ett för tidningarna välkommet nyhetsobjekt. Tyvärr. Matbanken är en frivillig organisation som hjälper dem som välfärdssamhället glömt.

Först, den frivilliga brandkåren är en omistlig del av vårt brand- och räddningsväsende. Insatsen och arbetet som görs av hundratals frivilliga går inte att mäta i pengar.

Jens Boeving skriver i ÅT (25.06.2019) en insändare om ”knark”. Retoriken följer en alarmistisk röd tråd som vårt samhälle hittills sett mycket av.

Djurskydd är ett tema som mycket sällan tas upp i valkampanjer. Annat verkar vara viktigare. Vem bryr sig om djurens rättigheter när barn lever i fattigdom och ensamstående förälder inte vet hur de ska få livet att gå ihop?

Tack Kaj Sand för en initierad och intressant insändare om statsbudget i balans. Insändaren vidgar diskussionen och analysen öppnar upp för en mer nyanserad diskussion om betydelsen av lån inom den offentliga ekonomin.

Herrarna Granlund, Andersson och Eklund slår något slags ÅF-rekord i svartmålning i sin insändare om Matbanken.

Svar till Jannik Svenssons insändare i Nya Åland 19.06.2019 och Ålandstidningen 20.06.2019. Först vill vi tacka Jannik för att han lägger vikt vid vården av psykisk ohälsa, ett viktigt ämne.

I tisdagens Åland frågar sig signaturen ”Observer” om Ålands biltäthet och hävdar att siffran 29.000 är en myt och att denna ”troligen” innehåller ”arbetsmaskiner, motorcyklar…”.

Inom 40 år befaras klimatflyktingströmmen vara så omfattande att det åländska befolkningstalet kan växa till 60.000 mänskor då landskapet ska ta emot sin kvotandel.

Vid senaste fullmäktige bordlades planförslaget för Östra hamnen.

Det är ett lustigt sammanträffande i förra måndagens Ålandstidning. Upptill på en sida undrar Kumlinges kommundirektör Christian Dreyer hur åländska politiker vill utveckla skärgården.

Fler insändare