Kommentarer

I motsats till Henrika Nordin

I motsats till Henrika Nordin är jag av den åsikten att medborgarna inte skall via skattesedeln vara tvungna att finansiera ABF:s indoktrinering i socialism. ABF är en kvarleva av det postsovjetiska samhället. Numera kan bildning fås med modernare metoder utan indoktrinering

ABFs nuvarande

ABFs nuvarande verksamhetsplan har bara ett mål, nämligen att få alla invandrare att rösta socialistiskt. Och vad innebär meningen att föreningen skall främja ett aktivt medborgarskap? jo den betyder absolut ingenting i praktiken.

Sedan 2012 har kommittén för

Sedan 2012 har kommittén för främjande av kvinnors deltagande i politiken lyft 10.000 tals euro i bidrag för att indoktrinera kvinnor i socialismens irrläror. Ordförande för kommittén var Sara Kemmetter. Genusfrågor har dryftats under trivsamma champagnekvällar.

Är det NÅGON som anser att

Är det NÅGON som anser att Emaus är OPOLITISKT? Emmaus välkomnar den nya socialvårdslagen och ser den som ambitiös med många förbättringar men menar att lagstiftningen inte garanterar grundläggande stöd och service för de allra svagaste.De anser att papperslösa eller andra utan hemkommun inte endast ska ges brådskande socialvård och tjänster enligt barnskyddslagen. Därför borde lagförslaget till ny socialvårdslag enligt Emmaus kompletteras vad gäller rätten till socialvård i icke-brådskande fall förpersoner som saknar hemkommun i Finland.

Instämmer tillfullo,

Instämmer tillfullo, Sapientia! Vill bara för säkerhets skull tillägga, vårt ”värdesättande” av ett så kallat bildningsförbund, i utpräglad socialistisk regi – vettlöst tärande på landskapskassan, och i lag med en så kallad feministakademi – vår ”uppskattning” därvidlag, den bör vi alla noga avhålla oss ifrån att vidarebefordra till Emmaus trevliga butikspersonal.

Om man inte riktigt tror på skärgårdens möjligheter att vara en del av den åländska framtiden, då ska man bygga en bro för 27 miljoner euro och köpa en ny färja för 47 miljoner euro.

Så har kallelsen till Viking Lines bolagsstämma kommit ut. Trots kritik från aktieägare och media på Åland och i riket gällande de svaga resultaten och hög medelålder väljer styrelsen att omvälja sig själva.

I onsdags fastställdes valresultatet och den nya riksdagen tillträdde formellt. Det är en kort startsträcka där erfarenhet och rutin är viktiga styrkor vid sidan av röstetalen. Redan har spekulationerna kring nästa regering kommit i gång.

I en insändare kritiserar Ålands framtid genom dess ordförande landskapsregeringens arbete mot ekonomisk utsatthet.

Måndagens pangnyhet för småsparare i Sverige var Swedbanks meddelande om att banken slopar sina courtageavgifter vid aktiehandel.

I klartext innebär det att bankens kunder får handla aktier gratis.

Det finns i dag ett stort glapp mellan det egna boendet och serviceboendet för de äldre. Vi vet dessutom om att flera äldre inte har råd att flytta från sin villa till en modern lägenhet.

Regeringen föreslår nu att barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs med en tia, från 50 euro till 60 euro per barn och månad.

Jag vet inte riktigt vad som ligger bakom denna avoghet mot ungdomarnas möjlighet till ett vettigt fordon, men jag ska här påpeka några punkter som man bör ha i åtanke när man för diskussionen vidare.

Det är många som har berörts avden svenska skådespelarenJosefin Nilssons öde, jag är en av dem.

Vet ni ens vad ni pratar om i lagtinget? ”Varför ska vissa inte behöva betala nånting alls?”. Det är ju precis så det har varit i åratal nu.

Under flera år har landskapets tjänstemän talat för att den åländska äldreomsorgen ska följa rikets rekommendationer. Behovet av boendeplatser för äldre på Åland skulle enligt riksmönstret följa samma procenter som i riket.

Det är mycket glädjande att landskapsregeringen beviljat Mariehamns gymnastikförening (MGF) 1,4 miljoner i stöd för en kommande gymnastikhall.

Ålands landskapsregering har skickat förslag till ny vattenlag för landskapet på utlåtanderunda till bland andra kommunerna. En mycket komplex lagstiftning som kommunerna har svårt att sätta sig in i när det gäller detaljerna med mera.

Fler insändare