Löneskillnaderna mellan kvinnor och män kvarstår. Om vi inte aktivt gör någonting åt lönegapet så kommer det att dröja hundra år tills vi har jämställda löner.

Nu har både landskapets tjänstemän och fackföreningarna gjort ett stort arbete med arbetsvärdering och lönekartläggning. Nu vet vi att kvinnors löner är mycket lägre än männens, även här hos oss.

Vi behöver få ett löneutvecklingsprogram snarast, för nu är det endast ett drygt halvår kvar till det i förlikningsbudet uppsatta datumet 1 juni 2020. Vi har de uppgiftsbaserade lönerna på plats, men den individuella eller personliga delen har man ännu inte börjat arbeta med.

Utbildning och ansvar måste löna sig, löneskillnader är en diskriminering, och dessa frågor måste prioriteras högre! På Island har man lagstiftat om jämställda löner och det skulle vi kunna ta efter!

Jag vill arbeta för att minska och eliminera lönegapet mellan kvinnor och män!

Pernilla Söderlund (Lib)

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare