Kommentarer

I Tyskland börjar det komma

I Tyskland börjar det komma ut dekaler med texten Fuck you Greta ! En gång i tiden har vi haft istid på jorden. Så uppvärmningen har nog pågått en betydligt längre tid än vi kanske begriper.Visst går allt fortare nu , men vem har egentligen sagt att jorden och människorna skall bestå i evinnerliga tider ?

Bästa Fredrik Fellman, ett

Bästa Fredrik Fellman, ett blint förtroende till det som slentrianmässigt kallas ”vetenskapen” – det har alltför många gånger ... liksom ”i värsta fall” ... visat sig vara ungefär lika värdefullt som en fis på dynghögen, det. Som något av höjden på en dylik förtröstan framstod, under slutet av 1900-talet, en engelsk ”forskningsrapport” alarmerande om att kaffe i kombination med ost som smörgåspålägg framkallar cancer. Så det så, liksom! Vilken sort av cancer, och vilken kroppsdel den helst skulle drabba – med full säkerhet framgick det dock inte av ”vetenskapsrapporten” i fråga. Och tur var väl det, eftersom just en grupp brittiska ”vetenskapsmän” något år senare lanserade just kombinationen av kaffe och ostsmörgås som en av cancerns främsta fiender. Sensmoral därav, inte ens vetenskapsmän tycks gå helt och hållet fria från följande klassificering: ”vissa kunskapsspäckade experter har visat sig vara specialister som vet allt mer om allt mindre – för att slutligen behärska allting om ingenting”! Frågan är – hur bör ledarskribenter i största allmänhet beaktas därvidlag?

Både tidningar och radio anser att mitt övertramp var så hemskt att det bör basuneras ut till hela Åland. Givetvis anser man att Ålands framtid gjorde rätt när de ”petade” mig från listan.

Ofattbart dåligt omdöme och svag politisk känsla att trumfa igenom beslut om hybridfärjan.

Från och med år 2018 har jag haft starkt fokus på äldreomsorgen i Mariehamn.

Ålands statistik- och utredningsbyrå publicerade nyligen sin återkommande rapport Befolkningsrörelsen till och från Åland 2018-2019.

Jag ställde följande frågor via mail till tidningarna och radion, men fick då inget svar:

”1. I vilket skede avser ni att informera allmänheten om vem, som har blivit polisanmäld, och samtidigt självklart låta personen komma till tals?

Stadens äldreomsorg har stor personalbrist. Just nu behöver man 25 närvårdare till Odalgården, Trobergshemmet och hemtjänsten. Det är ganska lätt att förstå att 50 färre händer ”på golvet” får konsekvenser.

Ålands framtid står fast vid sin grundläggande vision om självständighet för Åland på sikt. Vägen dit bör gå via ökat självbestämmande genom att Åland tar över behörighetsområden i den takt ålänningarna önskar.

Jag är uppvuxen i DDR, i ett samhälle där man levde i oron och rädslan att bli fördömd av en vän, vännina, arbetskamrat, grannen eller till och med sambon eller sin äktenskapspartner. Med stora konsekvenser som följd.

Hur smal ska åsiktkorridoren bli innan väggarna som omsluter korridoren spricker?

Ingen har väl missat samhällsdebatten om äldreomsorgen och demensvården som pågått senaste mandatperiod? Vi i liberalerna kan vi konstatera att vi är eniga om att det är en av de viktigaste frågorna vi har att jobba med.

Åland behöver en politik som tar omställningen till ett hållbart samhälle på allvar. Hållbarhet är inte ett modeord, inte en ”miljöfråga” – det är politik för framtiden.

Nej Stephan Toivonen, precis som när det gäller människor rangordnar jag inte företag.

Jag kontaktade Ålands framtid under våren när jag gick i nian. Orsaken var att jag var intresserad av att skapa ett ungdomsförbund eller grupp för dem.

Fler insändare