Stå på er, föräldrar till barn på Söderhagens daghem. Ni gör alldeles rätt som berättar vad som egentligen händer på daghemmet Söderhagen och hur ni och barnen upplever situationen.

Jag delar er oro för hur barnen har det. De styrande inom barnomsorgen i kommunen verkar helt ha glömt vad det står i kommunens eget barn-och ungdomspolitiska program.Att socialchefen säger att barnen i dag är utåtagerande och föräldrarna har för höga förväntningar är ett hån mot både barn och föräldrar. Barnens bästa borde vara högre prioriterat än vad socialchefens uttalande ger uttryck för.

Barnen tillbringar en stor del av sin vakna tid under dygnet på dagis – då är det väl självklart att alla ska känna sig trygga med tillvaron. Men så har inte varit fallet i daghemmet Söderhagen.Barn behöver känna tillit till personalen och bygga relationer med dem och känna att personalen ser dem för vad de är. Barn behöver också en strukturerad vardag där deras behov tillgodoses.

Med stor personalomsättning är det svårt för både barn och personal att skapa relationer och barnen får svårt att känna tillit till personalen när de inte vet vilken personal som är på jobb.

Ingen vuxen skulle heller vilja byta chef flera gånger i veckan. Det skulle bara skapa oro och kaos. Man frågar sig – varför slutar personalen? Varför blir personal sjukskriven? Vad säger företagshälsovården? Vad säger myndigheten med tillsynsansvar över barndagvården? Har de styrande inom kommunen lyft frågan varför det är så stor personalomsättning inom barnomsorgen?

Inom äldreomsorgen poängteras trygghet för åldringarna och att det inte är för stor personalomsättning. Detta borde väl vara minst lika viktigt inom barnomsorgen. I andra kommuner på Åland verkar det fungera bättre. Hur kan det komma sig? Inte är det väl någon skillnad på Lemlandsbarnen mot andra barn på Åland?

Exempelvis i Jomala finns det kvar personal som jobbade på kommunens barnomsorg för 20 – 30 år sedan. Vad är det som gör att barnomsorgen, inklusive personal, verkar fungera i en kommun men inte i en annan? Kanske Lemlands kommun skulle fråga hur man gör i Jomala eftersom personalen verkar trivas där.

Nu är det dags för er styrande i Lemland att på allvar ta tag i problemen ni har inom barnomsorgen. Det spelar ingen roll när och var ni ska bygga ett nytt daghem – verksamheten just nu ska inte påverkas av det.

Det får inte bli så att barnen som gått på Söderhagen blir ett b-lag då de kommer till skolan inom kort.

Farmor

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare