Debatten om att skolbarn som är hemma från skolorna i Mariehamn och studerar inte får skollunch är ett hett ämne i dessa dagar.

”Enligt regelverket som LR har skickat till skolorna ska skolmat endast erbjudas till eleverna som har rätt till närundervisning i skolorna och till elever i en utsatt situation. LR inväntar nya anvisningar från statsrådet.” Så står det att läsa på stadens hemsida.

Vid torsdagens stadstyrelsemöte i Mariehamn lyfte jag frågan om skollunchen. Detta eftersom jag anser att alla föräldrar och vårdnadshavare i staden ska erbjudas möjlighet att få skollunch. Se möjligheterna nu och håll i gång verksamheterna och hjulen i det åländska näringslivet.

Jag sitter med ett mandat från mina väljare i Mariehamn och jag anser att vi ska jobba för staden och alla mariehamnares bästa. Vi betalar skatt för att skolan ska fungera och där ingår lunch. Att det råder undantagstillstånd och att det finns oro kring smittorisker med mera känner vi alla till.

Men att vi i Mariehamn ska sitta och invänta direktiv för hur vi ska göra känns märkligt för mig. Vi har duktig personal som kan laga mat, som annars kanske inte har jobb. Det finns även personal som kan hjälpa till att köra ut maten två till tre gånger per vecka. Eleverna kan gott äta samma mat två dagar. Hitta lösningar och var kreativa nu.

Konsekvenserna av denna åtgärd är stora. Föräldrar som blivit permitterade får hjälp i vardagen. Barnen får näringsrik mat vilket är nog så viktigt i kristider. Det är en omställning för många föräldrar nu. Flera sköter sina jobb hemifrån, passar barnen samtidigt, hjälper till med läxor och till på köpet ska de laga lunch.

Kan vi hjälpas åt i dessa tider ska vi göra det, det betalar sig framöver.Men det är även klart att det blir en stor dominoeffekt kring allt detta. Personal hålls i jobb, varor och material köps in från åländska grossistföretag som kan hålla i gång sin verksamhet och ha personal anställda. Även producenterna gynnas och många underleverantörer.

Bildningsnämnden i Mariehamn har möte tisdag den 7.4. Budskapet från mig och stora delar av stadsstyrelsen var tydligt. Nu är bollen hos bildningsnämnden och stadens förvaltning. På tisdag kväll förväntar åtminstone jag mig ett tydligt svar och beslut som sedan verkställs fortast möjligt så att alla som vill ha skolluncher till sina barn vid stadens skolor får detta.

Anders Holmberg

politiker och företagare

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare