Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Lite bakgrund: Jag fick mitt första barn 2016 och har sedan dess pendlat mellan att bo på Åland och utomlands, där jag vistats bland annat på ställen som Israel, Malta och Sverige. Detta har vidgat mina vyer och perspektiv på otaliga sätt.

Nu till min ståndpunkt: Åland är en absolut fantastisk plats för barn och unga att växa upp, tryggheten och närheten till naturen är bara två praktexempel. Min upplevelse är dock att utbudet av fritidsaktiviteter i form av lek, där barnet verkligen kan få utlopp för sin energi i kontakt med andra barn är otroligt begränsad. Barn behöver få vara barn och barnets viktigaste medel för utveckling på alla plan är lek och socialt utbyte med andra individer.

De parker som erbjuds på Åland är helt enkelt mjäkliga och min upplevelse är att på grund av dessa fjuttiga formationer inte signalerar barn och barnfamiljer till att sammanstråla och fröjdas tillsammans under sin lediga

tid, lever vi inte ut vår fulla potential på Åland i skapandet och formandet av framtidens vuxna.

Jämförelsevis, på platser vi besökt runt om i världen är detta av hög prioritet, de förstår innebörden av en investering för barnens nöje, vuxnas frid samt den samhörighet som frodas på sådana platser. Det är en plats för avlastning, lek, fröjd och gemenskap vilket jag tror många barnfamiljer på Åland samt besökande turister hade uppskattat högt.

Min vision är en plats man kan ta sina barn till centralt i Mariehamn som både barnen och de vuxna kan se fram emot, leka, picknicka och dela glädje i gemenskap.

En plats dit även lite äldre barn kan söka sig och fortsättningsvis få vara barn, en plats för Alla.

Vi behöver se över hur vi investerar vårat kapital och fundera över vad som verkligen räknas, vad vi vill se växa, vad som är viktigast för våra barns och vår gemensamma välbefinnande och välfärd.

Nell Cohen

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare