Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Lite bakgrund: Jag fick mitt första barn 2016 och har sedan dess pendlat mellan att bo på Åland och utomlands, där jag vistats bland annat på ställen som Israel, Malta och Sverige. Detta har vidgat mina vyer och perspektiv på otaliga sätt.

Nu till min ståndpunkt: Åland är en absolut fantastisk plats för barn och unga att växa upp, tryggheten och närheten till naturen är bara två praktexempel. Min upplevelse är dock att utbudet av fritidsaktiviteter i form av lek, där barnet verkligen kan få utlopp för sin energi i kontakt med andra barn är otroligt begränsad. Barn behöver få vara barn och barnets viktigaste medel för utveckling på alla plan är lek och socialt utbyte med andra individer.

De parker som erbjuds på Åland är helt enkelt mjäkliga och min upplevelse är att på grund av dessa fjuttiga formationer inte signalerar barn och barnfamiljer till att sammanstråla och fröjdas tillsammans under sin lediga

tid, lever vi inte ut vår fulla potential på Åland i skapandet och formandet av framtidens vuxna.

Jämförelsevis, på platser vi besökt runt om i världen är detta av hög prioritet, de förstår innebörden av en investering för barnens nöje, vuxnas frid samt den samhörighet som frodas på sådana platser. Det är en plats för avlastning, lek, fröjd och gemenskap vilket jag tror många barnfamiljer på Åland samt besökande turister hade uppskattat högt.

Min vision är en plats man kan ta sina barn till centralt i Mariehamn som både barnen och de vuxna kan se fram emot, leka, picknicka och dela glädje i gemenskap.

En plats dit även lite äldre barn kan söka sig och fortsättningsvis få vara barn, en plats för Alla.

Vi behöver se över hur vi investerar vårat kapital och fundera över vad som verkligen räknas, vad vi vill se växa, vad som är viktigast för våra barns och vår gemensamma välbefinnande och välfärd.

Nell Cohen

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

Fler insändare