Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp. Inledningsvis vill jag minnas att vi kom överens om att Ingrid Zetterman (Lib) som ledde förhandlingarna skulle kommunicera resultatet med media.

Det var därför förvånande när jag den 3 januari både läste och hörde i lokala medier att Barbro Sundback kungjorde att Ingrid Zetterman skulle bli stadsstyrelsens ordförande. När Sundback är den som bryter överenskommelsen är det ju märkligt att inte vi andra politiker får uttala oss kan man tycka.

Jag blir lite fundersam varför Socialdemokraterna i Mariehamn tar till sig kritiken som förts fram om att man väljer att sätta en ordinarie stadsstyrelseledamot även i en politisk nämnd i Mariehamn.

Som politiker i Mariehamn i över 12 år och vid förhandlingsbordet efter flera val har vi haft en gemensam regel och överenskommelse i Mariehamn: En politiker ska inte sitta på två stolar, ordinarie i styrelsen och i en nämnd. Socialdemokraterna väljer att bryta detta. Det är upp till var och en att tolka vem som brutit vad och vad orsaken är.

Som tidigare gruppledare i Mariehamn för De obundna vill jag slutligen passa på att tacka S-ledamöterna Ulla Andersson och Martin Nilsson för ett gott samarbete i socialnämnden och stadsfullmäktige under den senaste mandatperioden. Vill även rikta ett tack till det samarbete jag haft med Sara Kemetter. Jag hoppas vi ses i stadspolitiken även i framtiden.

Anders Holmberg (Ob)

stadsstyrelseledamot

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare