Kommentarer

tulo, kolla i aktern på

tulo, kolla i aktern på färjorna vart dom är flaggade. som någon sa här, utan Tax free försäljningen dör Åland. Nu går alla färjor in till Åland, utan Tax free går alla förbi. dvs inga hamnavgifter. Skall Åland bli en Ö som inget har kvar.

Att lägga ner

Att lägga ner taxfreeförsäljningen vore dödsstöten för Åland. För det första är det minst tusen ålänningar som jobbar inom näringen, det skulle leda till stor arbetslöshet direkt. För det andra skulle kostnaden för att åka till Åland skjuta i höjden. Hur många turister skulle vara intresserade av att åka hit om det kostade 3000 kr per biljett? De är nog lätträknade. Det i sin tur skulle påverka kommunikationerna negativt. I och med att kundunderlaget försvinner försvinner givetvis också intresset att driva trafiken. Åland är oerhört beroende av taxfreeförsäljningen, därför var och fortfarande är det livsavgörande att slåss för den i EU. Den ska självklart inte läggas ner.

varför står Åland utanför EU

varför står Åland utanför EU när det gäller skatter och införande av varor Det gynnar vem ? priserna är höga på allt Är det p.g.a frakterna Turisterna blir förvånade när notan kommer, när dom äter ute på restaurang t.ex Där skulle det behövas taxfree Restauranger och hårfrisörer finns det många av Hur går dom runt Under låg säsong

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Fler insändare