Kommentarer

tulo, kolla i aktern på

tulo, kolla i aktern på färjorna vart dom är flaggade. som någon sa här, utan Tax free försäljningen dör Åland. Nu går alla färjor in till Åland, utan Tax free går alla förbi. dvs inga hamnavgifter. Skall Åland bli en Ö som inget har kvar.

Att lägga ner

Att lägga ner taxfreeförsäljningen vore dödsstöten för Åland. För det första är det minst tusen ålänningar som jobbar inom näringen, det skulle leda till stor arbetslöshet direkt. För det andra skulle kostnaden för att åka till Åland skjuta i höjden. Hur många turister skulle vara intresserade av att åka hit om det kostade 3000 kr per biljett? De är nog lätträknade. Det i sin tur skulle påverka kommunikationerna negativt. I och med att kundunderlaget försvinner försvinner givetvis också intresset att driva trafiken. Åland är oerhört beroende av taxfreeförsäljningen, därför var och fortfarande är det livsavgörande att slåss för den i EU. Den ska självklart inte läggas ner.

varför står Åland utanför EU

varför står Åland utanför EU när det gäller skatter och införande av varor Det gynnar vem ? priserna är höga på allt Är det p.g.a frakterna Turisterna blir förvånade när notan kommer, när dom äter ute på restaurang t.ex Där skulle det behövas taxfree Restauranger och hårfrisörer finns det många av Hur går dom runt Under låg säsong

Som känt ansvarar staden och dess socialnämnd för äldreomsorgen i Mariehamn.

Felaktig information som sprids kallas desinformation. Jag väljer att tro att en lagtingsman, som ska åtnjuta medborgerlig dygd, inte medverkar till sådant.

Riksdagens första egentliga ärende för nya mandatperioden var att behandla förslaget till tilläggsbudget. Till den behandlingen kan, som alltid, olika ändringsförslag göras.

Jag har fått frågan om min inställning till Föglötunneln. Det är ingen hemlighet att jag inte kan vara enig med den sittande regeringen i tunnelfrågan.

Klimatet i sociala medier just nu är skrämmande. Att sprida rykten, dra egna slutsatser och döma någon på förhand är inte okej.

Rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, det vi i dag kallar funktionsrätt, borde 2019 när vi pratar om alla människors lika värde och rättigheter vara en självklarhet.

I dessa valtider svämmar tidningarna över av en massa vallöften och önskemål som troligen aldrig kan förverkligas.

Det råder politisk enighet i att det är stort behov av gång- och cykelväg ut till Järsö. Kanske Ålands mest intensiva cykeltrafikled, åtminstone sommartid.

Valkompassen vilseleder mer än den vägleder. I omvärlden är det en självklarhet för public service att en valkompass både ska visa väljarna vilken kandidat som står närmast dem och vad enskilda kandidater har för uppfattning.

Folket vill ha ett samhälle utan hemligheter som bara vissa politiker och tjänstemän känner till. Exempel: Varför får samhällsägda bolaget Åland Post konkurrerainom långtradartrafik med privata bolag som Transmar bland andra?

Är jag en klimatförnekare? Eller en populist när jag säger att vi måste hålla mått i klimatfrågan? Jag vet inte och jag bryr mig inte heller.

Eftersom vi i lagtinget som bäst håller på att slutföra behandlingen av förslaget till ny grundskolelag, ser jag mig för stunden förhindrad att bemöta Rainer Juslins (Lib) rallarsvingar på insändarplats och på sociala medier.

Tony Salminen (MSÅ) framför konstruktiva tankar kring hur behörighetsutmaningen för lärare med svensk utbildning kan hanteras i förordning. Det finns just nu en gyllene chans att beakta skrivningarna i kommande förordning.

Fler insändare