Kommentarer

Bästa Elof West, innan Du

Bästa Elof West, innan Du ytterligare breder ut Din sakkunskap angående den åländska ”taxfree-trafiken” – med familjen i bilen, unna Dig en liten gotlandstripp. Betydligt ”billigare” än den sjöresan är att låta sig hemfalla till en masshysteri, proffsigt iordningställde med hjälp av ett skolbarn vid namn Greta Thunberg. Gräsrot förnekar ingalunda dagens miljöproblem! Men det oaktat – resultatet av Greta Thunberg-syndromet – det har en uppenbar likhet med resultatet av den förvisso fruktansvärda bilden på en liten livlös flyktingpojke från Syrien uppspolad på en Turkiets strand, Alan Kurdi. Bilden av honom publicerades den 2 september 2015, runtom i hela världen också den. En liktydig världsbild, dock tjänande ett helt annat syfte – det är bilden av en segerflagga, som reses av amerikansk militär under andra världskriget på den så kallade "Höga flaggpunkten" (Suribachiberget) – efter erövrandet av den japanska ön Iwo Jima. Också den bilden har ifrågasatts – just den grundligt! Men oavsett ändamål, dessbättre finns ingenting som hindrar att man åtminstone försöker bilda sig en egen uppfattning om verkligheten.

Klädindustrin är den verkliga

Klädindustrin är den verkliga boven vad gäller miljöpåverkan ! Inte tax -free.Och var finns då dessa " bovar " ? Jo, i u-länderna ! Men det kanske inte är så populärt att angripa en av u- ländernas inkomstkällor ? Eller hur alla miljönissar ?

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Fler insändare