I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersättningen till ledig tid. Detta har mottagits kritiskt av oppositionen som menar att detta inte är rätt mot de anställda. Att en stor del av oppositionen har sin bakgrund i den offentliga sektorn är väl värt att notera.

Ingen arbetsgivare var sig det är ett landskap, kommun eller företag vill normalt göra något som är negativt för sina anställda. Verksamheter är väldigt beroende av sina anställda och vad är bättre för ett företag än att man har nöjd personal. Men nu är vi inte i ett normalt läge och nu handlar det speciellt om två saker, den ena är att övervintra genom att sköta ekonomin så smart det bara går och den andra om att inte tappa hoppet. Från landskapsregering och lagting har man genom ett antal stödpaket lindrat för både företag, individer och kommuner.

Den privata sektorn, med lyckligtvis ett antal undantag, har drabbats hårt. Åland med sitt beroende av färjnäring och turism är värst drabbat i hela Finland.Det finns många företag som under sommarperioden behöver bygga upp en kassa som ska räcka till nästa högsäsong. Nu gick inte det. Har man en verksamhet som i det närmast står stilla får det ringeffekter eftersom företagets behov av arbetstagare, konsumtionen och köp av tjänster stannar av. För den offentliga sektorn får detta verkningar i form av sysselsättningsåtgärder och minskade skatteintäkter.

Som en följd av pandemin såg vi mängder av anställda som blev permitterade och uppsagda. Många blev permitterade i 3 månader för att sedan få en förlängd permittering. Andra blev permitterade under en kortare period och därutöver skedde uppsägningar. Företag som ansetts vara säkra arbetsplatser har även de sett sig tvungna till nedskärningar.

I dag finns det över 1500 arbetslösa på Åland, jag vågar mig på att gissa att ingen av dem kommer från den offentliga sektorn. Att nu be offentligt anställda om att omvandla sin semesterpremie till ledig tid kan inte vara för mycket begärt. Det finns de anställda som gärna gör detta byte och det finns naturligtvis de anställda som räknat med semesterpremiepengarna och blir besvikna. Men de har sluppit bli permitterade eller uppsagda. Jag är helt säker på att alla de som nu är permitterade eller uppsagda med glädje skulle bytt sin semesterpremie mot ledighet bara de haft jobbet kvar.

Man pratar ofta om att den offentliga sektorn är för stor och för dyr men som alltid när det kommer till skarpt läge så backar man. I samma tag som ex liberalerna med kraft motsätter sig denna omvandling av semesterpremien så lämnar man in en motion om nollbudget. Andra har menat att omvandlingen av semesterpremien är kontaproduktiv eftersom mindre pengar då kommer ut i samhället. Nåväl, detta kanske är en sanning med modifikation eftersom ett antal miljoner kommer ut på marknaden i form av olika stödpaket.

Snart börjar arbetet med landskapsbudgeten för 2021, ett spännande och svårt arbete där man behöver se över verksamheter och kostnader på ett sätt man kanske aldrig gjort tidigare. Av speciellt intresse är vad prognoserna för skatteintäkterna för 2021 kommer att visa. Vi kommer alla att märka av pandemin under långa tider framöver och för att för att hantera detta så skadefritt som möjligt behöver vi alla hjälpas åt. Politiskt sett hoppas jag på enighet runt de svåra frågor som kommer att uppstå, nu behövs det mer än någonsin.

Roger Höglund ( C )

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

I ledaren ”Gå tillbaka till 'GÅ'” hävdar Daniel Dahlén att en nystart nu behövs för strävanden mot ett utvecklat självstyre för Åland. Han understryker i synnerhet behovet av återinförande av den så kallade residualprincipen.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Fler insändare