Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Bränderna beror till stor del på att de varit anlagda. Den 7 januari 2020 skriver AAP (Australian Associated Press) att Polisen i NSW (Queensland, Victoria,Tasmanien och South Australia) har gripit 183 personer för att ha anlagt bränderna.

Vad som är den bakomliggande orsaken till detta får den kommande utredningen visa. Det kan röra sig om försäkringsbedrägerier. Eller som många tror, att öka debatten om klimatförändringar!

Doktor Paul Read, chef för Nationella centret för forskning inom skogsbränder, tror själv att den stora mängden bränder är anlagda.

Klimathysterin, under ledning av bland annat Greta Thunberg, har antagit groteska former. I många av hennes anföranden har hon pekat på att människan flyger för mycket. Hur ställer sig då Greta själv till hur merparten av delegaterna i FN:s klimatkonferens kom till Madrid? Till den kommande World Economic Forum i Davos kommer ett hundratal mindre jetplan att landa.

Detta talas det aldrig om – liksom att det inte någonstans talas om vulkanutbrotten som inträffar då och då. Kraftiga vulkanutbrott på högre breddgrader har haft stor inverkan på det globala klimatsystemet under flera decenniers tid.

Den 26-27 augusti 1883 hade vulkanen Krakatoa ett utbrott där det uppstod tsunamivågor på 35-40 meter och minst 36.000 människor omkom. Har klimataktivisterna glömt den isländska vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott den 21 mars 2016 då luftrummet över 26 av Europas länder stängdes?

På flera ställen i världen är för närvarande flera vulkaner aktiva. Hur påverkas miljön av dessa? Hur påverkas miljön av allt som skjuts upp och som cirkulerar i rymden? Vissa forskare har påpekat att det är dags att städa ”där uppe”.

Klimatet har alltid ändrats vare sig vi vill inte. I boken Sidenvägarna anger författaren Peter Frankopian att den först kända klimatförändringen inträffade mellan åren 350-360.

Ryska forskare inom området permafrost har nu angett att vi går mot kallare tider. Debatten om klimatförändringarna bör och ska nyanseras – för klimatet har alltid ändrats och kommer att fortsätta göra det. Havet däremot är något verkligt akut att ta tag i.

Anders Andersson

Mariehamn

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare