Obunden samling har fyra ”herrar” som sitter i lagtinget. Två av dem är jurister och båda verkar ha satt i system att driva processer mot landskapet, som de vanligen förlorar. Den ena av dem deklarerar att han tänker fortsätta med processerna även när han sitter i lagtinget. När inbetalda skatter för år 2018 redovisades i våra tidningar kunde man konstatera att den ena är nolltaxerare och den andra verkar betalar skatt enbart för arvodet från lagtinget.

Vad har de för rättighet till skatteförmåner som vi andra saknar? Den ena av dem är dessutom dömd för grovt ocker, ett allvarligt brott. Dessutom har han i sex års tid diskriminerat äldre personer, kvinnor samt personer med utomeuropeiskt ursprung i sitt företags bolagsordning.

Sedan har vi en ledamot som fick kalla fötter när media gjorde oss uppmärksamma på vad han skrivit på sociala medier. Han städade snabbt bort alltsamman.

När det gäller den fjärde ledamoten så skrev våra tidningar, för några år sedan, om oegentligheter när han tog ut arvoden för sotning.

Ytterligare kan nämnas att man senaste mandatperiod hade en lagtingsledamot som dömdes för misshandel av sin sambo.

Är vi verkligen förtjänta av den här typen av politiker i vårt lagting?

Undrar också över Centern som accepterar Obunden samling och dess lagtingsledamöter i regeringsbildningen. Jag har trott att de har en bättre värdegrund än så.

Pensionär i skärgården

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare