Obunden samling har fyra ”herrar” som sitter i lagtinget. Två av dem är jurister och båda verkar ha satt i system att driva processer mot landskapet, som de vanligen förlorar. Den ena av dem deklarerar att han tänker fortsätta med processerna även när han sitter i lagtinget. När inbetalda skatter för år 2018 redovisades i våra tidningar kunde man konstatera att den ena är nolltaxerare och den andra verkar betalar skatt enbart för arvodet från lagtinget.

Vad har de för rättighet till skatteförmåner som vi andra saknar? Den ena av dem är dessutom dömd för grovt ocker, ett allvarligt brott. Dessutom har han i sex års tid diskriminerat äldre personer, kvinnor samt personer med utomeuropeiskt ursprung i sitt företags bolagsordning.

Sedan har vi en ledamot som fick kalla fötter när media gjorde oss uppmärksamma på vad han skrivit på sociala medier. Han städade snabbt bort alltsamman.

När det gäller den fjärde ledamoten så skrev våra tidningar, för några år sedan, om oegentligheter när han tog ut arvoden för sotning.

Ytterligare kan nämnas att man senaste mandatperiod hade en lagtingsledamot som dömdes för misshandel av sin sambo.

Är vi verkligen förtjänta av den här typen av politiker i vårt lagting?

Undrar också över Centern som accepterar Obunden samling och dess lagtingsledamöter i regeringsbildningen. Jag har trott att de har en bättre värdegrund än så.

Pensionär i skärgården

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare