I telekomindustrins storslagna drömmar avtecknas sig en värld där alla är uppkopplade dygnet runt.

Nya användningsområden för uppkopplade hushållsapparater och andra maskiner, innebär nya lukrativa marknader att erövra. Industrin kommer att göra allt för att få dig att känna ett behov av att kommunicera med din tvättmaskin, åka omkring i en självkörande bil, eller småprata med ditt kylskåp och att ha ett smart hem.

Låter det lockande? Då är 5g en teknik för dig!

Framsidan har tyvärr också en baksida. Det finns hittills ca 20.000 publicerade rapporter (PubMed) om effekterna av trådlös teknik. Ca 65% av rapporterna visar allvarliga skador på allt levande. Enligt forskarteamet Salfordgruppen i Lund, är den trådlösa tekniken världens största experiment på människor någonsin, och kanske är en miljon svenskar nu skadade av den. De flesta förstår inte varför de mår dåligt..

Http:www.bioinitiative.org/report/index.htm innehåller mer än 1500 rapporter som alla visar på skador av den trådlösa tekniken.

Enligt en rapport som utarbetats av Bioinitiative Group i Australien är listan över skador skrämmande. Dålig spermiekvalitet, autism, Alzheimers, hjärncancer och barnleukemi.

Docent Dariusz Leszcynski, tidigare ledande forskare vid finska strålskyddsmyndigheten STUK, kom fram till slutsatser som de inte delade. Han fann att mobiltelefonstrålning påverkade celler även när de var under säkerhetsgränserna.

För vår hälsas bästa hoppa inte på 5g-tåget!

Bara en medmänniska

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare