I torsdagens granskning i Nya Åland av den så kallade bulvanaffären (Ålandstidningen har rapporterat om ärendet tidigare, reds. anm.) gör Michael Hancock det som goda journalister ska – han går till botten med en fråga.

Sen uppstår nästa fråga – är botten nådd?

Det framkommer nämligen med all önskvärd tydlighet att lagtingsledamot Marcus Måtar (Ob) varken har respekt eller förståelse för den lagstiftning som utgör självstyrelsens själva grund (tillsammans med språkskyddet), att hans och blivande talman Bert Häggbloms (Ob) klient tror (på oklara grunder) att en ny regering ska hantera frågan på ett annat sätt, och att han tror att lagen är något man böjer till sina egna syften om man är smart nog. Det kanske funkar för en jurist, men inte för en lagstiftare.

När beslutet fattades att avslå ansökan om jordförvärvstillstånd var jag ansvarig minister, och jag kan med säkerhet och stolthet säga att det inte var ett politiskt beslut.

Det var ett grundligt genomarbetat och -diskuterat avvägande mot lagen i ett fall som utan tvekan utgjorde en bulvanaffär – ett klart brott mot jordförvärvslagen. Det fattades inte för att främja eller fälla någon enskild, utan för att upprätthålla integriteten i vår lagstiftning.

Jag hör till dem som tycker att jordförvärvslagstiftningen behöver moderniseras, framför allt för att göra det möjligt för skärgården att bättre utnyttja sin snart enda kvarvarande resurs, men det ska ske genom att Ålands lagting gör ändringar i jordförvärslagen, inte genom att man fixar och trixar för egen vinning.

Ålands självstyrelse måste bygga på att vi respekterar vår egen lagstiftningsmakt, inte på att våra folkvalda behandlar åländsk lag som någon slags Kalle Anka-variant som man kan köra cirklar runt.

Av lantrådet Veronica Thörnroos (C) svar att döma är detta ytterligare en allvarlig fråga som hon tar lätt på. Nu är vi dock inne på lagstiftning som åtminstone tidigare varit central både i Centerns och Moderaternas självstyrelsepolitik.

Är behovet att hålla samman den ”breda parlamentariska basen” verkligen viktigare än att människor kan ta självstyrelsen lagstiftningsmakt på allvar och lita på att den gäller lika för alla?

Nina Fellman (S)

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare