Politiska investeringsavtal, exempelvis den så kallade ”Mikael Fahlander-affären”, allt sedan dess symboliska spadtag i december 2014, och då högtidligen marknadsförd som samhällstillvänd, närmare bestämt i staden Haparanda (källa SVT1 ”Uppdrag Granskning”).

Den affärsuppgörelsen gällde ett byggprojekt benämnt ”Barents center”, i praktiken på gränsen mellan Finland och Sverige. Den affären resulterade i att Barents center fortfarande består av en vattenfylld och smått gigantisk grusgrop – numera kallad, bland annat, ”Miljardhaveriet i Haparanda”.

Detta samtidigt som Mikael Fahlanders diverse investeringsbolag, efter diverse kapitalöverföringar sinsemellan – numera till synes på grund av kapital utan hemvist – befinner sig i konkursens dunkel.

Nå skattebetalarna i Haparanda då? Jo, de har med benäget bistånd av stadens folkvalda elit funnit sig sitta med Svarte Petter i famnen.

Alltså: låt oss verkligen hoppas att kortrutten – inklusive den så kallade Föglötunneln, märk väl – inte tillåts bli något av ett Svarte Petters gudbarn ... gemene ålänning till fromma, liksom!

”Gräsrot”

Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan.

Johan Dahlman skriver i sin krönika i Ålandstidningen 15.11.2019 om Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI), virkespriserna på Åland och arbetet efter stormen Alfrida.

Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt.

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år.

I olika insändare förtalar och misstänkliggör Anders Gustafsson (AG) och Ralf Carlsson (RC) Strålskyddsstiftelsen på helt osakliga grunder.

Denna vecka uppmärksammas restorativ rättvisa (eng. Restorative justice, på svenska också reparativ rättvisa) runtom i hela Europa, under hashtaggen #RJWEEK.

Upprepade hänvisningar till en förutsedd ekonomiskt nedgång börjar numera dyka upp i massmedierna.

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Fler insändare