Politiska investeringsavtal, exempelvis den så kallade ”Mikael Fahlander-affären”, allt sedan dess symboliska spadtag i december 2014, och då högtidligen marknadsförd som samhällstillvänd, närmare bestämt i staden Haparanda (källa SVT1 ”Uppdrag Granskning”).

Den affärsuppgörelsen gällde ett byggprojekt benämnt ”Barents center”, i praktiken på gränsen mellan Finland och Sverige. Den affären resulterade i att Barents center fortfarande består av en vattenfylld och smått gigantisk grusgrop – numera kallad, bland annat, ”Miljardhaveriet i Haparanda”.

Detta samtidigt som Mikael Fahlanders diverse investeringsbolag, efter diverse kapitalöverföringar sinsemellan – numera till synes på grund av kapital utan hemvist – befinner sig i konkursens dunkel.

Nå skattebetalarna i Haparanda då? Jo, de har med benäget bistånd av stadens folkvalda elit funnit sig sitta med Svarte Petter i famnen.

Alltså: låt oss verkligen hoppas att kortrutten – inklusive den så kallade Föglötunneln, märk väl – inte tillåts bli något av ett Svarte Petters gudbarn ... gemene ålänning till fromma, liksom!

”Gräsrot”

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare