Kommentarer

Jaa, kära vän – det är inte

Jaa, kära vän – det är inte utan att man stundom lider med Dig och Ditt dilemma. Hur än Du kämpar för gemene ålännings möjlighet att uppnå det socialistiska himmelriket – ingen tycks ta Din, som det verkar, livsuppgift på allvar. Stackars Dig! Korstågens tid, den är dessvärre med råge förbi, den. Men, och ämnat som tröst; stadigt återkommande tillrättalägganden av bokstavshanteringen som sådan – det är inte den svårigheten som i första hand belyser den tillsynes smått hysteriska brådskan i Dina Budskap. Och just därför, som en första övningsuppgift rekommenderas Du härmed uppsöka någon som Du tror kan förklara skillnaden mellan ett politiskt parti och en fackförening. Förövrigt, ha en bra dag i humanitetens tecken!

Gräsrot, över mig behöver du

Gräsrot, över mig behöver du inte lida. Jag klarar mig gott utan din omtanke. Mig veterligen var väl personen i fråga VD inget politiskt parti, som togs ställning. Du är ute och cyklar. Dessutom håll dig till debatten. Utan personliga påhopp.

Oerhört viktigt att personer

Oerhört viktigt att personer på viktiga samhällspositioner aktiv deltar i debatten och tar ställning. Detta fördjupar och konkretiserar debatten och är oerhört viktigt för demokratin. Socialisterna har alla tider försökt motarbeta dessa initiativ och brunsmetar och förlöjligar vanligtvis personerna som vågar stå upp. Det finns i princip inte en enda samhällsviktig person som inte har anknytning till det socialistiska partier som står upp för socialistiska lösningar. De som stöder socialisterna är alltid i beroendeställning till socialisterna via PAF bidrag osv. De har således egenintresse i att stödja socialisterna då alla vet att en röst på socialisterna är en röst på mer bidrag på skattebetalarnas bekostnad.

Med hänvisning till Din

Med hänvisning till Din kommentar den 14 maj kl. 14:43 – 5 minuter innan Din kommentar som nu ifrågasätts blev producerad, liksom! Nå, om Du nu är så säker på att Du verkligen begriper skillnaden mellan en fackförening och ett politiskt parti – hur i hela friden kommer det sig då att DU tydligen på fullt allvar påskiner en 35-hövdad skara socialdemokrater, Camilla Gunells politiska bundsförvanter, att de skulle utgöra beståndsdelar i en fackförening? Och apropå just det, varför inte i någon mån åtminstone lite försöka slimma takten i Din verbala produktframställan?

Gräsrot, om någon vet

Gräsrot, om någon vet skillnaden på ett politiskt parti och facket är jag absolut rätt person, har suttit som medlem i facket och därtill ombudsman. inom politiken. Döm ingen innan du vet något om verkligheten Dessutom angående VD.ns uttalande såg inga andra Producenter som har satt ut sina namn på hans insändare.

Sidor

Både tidningar och radio anser att mitt övertramp var så hemskt att det bör basuneras ut till hela Åland. Givetvis anser man att Ålands framtid gjorde rätt när de ”petade” mig från listan.

Ofattbart dåligt omdöme och svag politisk känsla att trumfa igenom beslut om hybridfärjan.

Från och med år 2018 har jag haft starkt fokus på äldreomsorgen i Mariehamn.

Ålands statistik- och utredningsbyrå publicerade nyligen sin återkommande rapport Befolkningsrörelsen till och från Åland 2018-2019.

Jag ställde följande frågor via mail till tidningarna och radion, men fick då inget svar:

”1. I vilket skede avser ni att informera allmänheten om vem, som har blivit polisanmäld, och samtidigt självklart låta personen komma till tals?

Stadens äldreomsorg har stor personalbrist. Just nu behöver man 25 närvårdare till Odalgården, Trobergshemmet och hemtjänsten. Det är ganska lätt att förstå att 50 färre händer ”på golvet” får konsekvenser.

Ålands framtid står fast vid sin grundläggande vision om självständighet för Åland på sikt. Vägen dit bör gå via ökat självbestämmande genom att Åland tar över behörighetsområden i den takt ålänningarna önskar.

Jag är uppvuxen i DDR, i ett samhälle där man levde i oron och rädslan att bli fördömd av en vän, vännina, arbetskamrat, grannen eller till och med sambon eller sin äktenskapspartner. Med stora konsekvenser som följd.

Hur smal ska åsiktkorridoren bli innan väggarna som omsluter korridoren spricker?

Ingen har väl missat samhällsdebatten om äldreomsorgen och demensvården som pågått senaste mandatperiod? Vi i liberalerna kan vi konstatera att vi är eniga om att det är en av de viktigaste frågorna vi har att jobba med.

Åland behöver en politik som tar omställningen till ett hållbart samhälle på allvar. Hållbarhet är inte ett modeord, inte en ”miljöfråga” – det är politik för framtiden.

Nej Stephan Toivonen, precis som när det gäller människor rangordnar jag inte företag.

Jag kontaktade Ålands framtid under våren när jag gick i nian. Orsaken var att jag var intresserad av att skapa ett ungdomsförbund eller grupp för dem.

Fler insändare