Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

Det rör sig om en tredje person som berättaren sett handlande i den lokala livsmedelsbutiken och som berättaren visste nyligen hade rest från Italien hem till Åland. Denne borde alltså enligt landskapsregeringens starka rekommendationer ha satt sig i självkarantän.

Den 27.3, samma dag som jag hörde denna berättelse, säger landskapsläkare Knut Lönnroth att vi har att göra med en verifierad samhällssmitta här på Åland. Mönstret vid en sådan är att varje smittad person i genomsnitt infekterar 2,5 andra personer, alltså att antalet smittade fördubblar var tredje dag.

Om den personen som det talas om hann smittas i Italien kan han, genom att inte sätta sig i karantän vid ankomst till Åland, ha smittat upp till tre andra som i sin tur kan ha smittat upp till så många som åttio personer (antagande inte mer än tre upprepningar) medan ingen av dem vet att den blivit smittad.

Under den här (hypotetiska) händelsekedjan skulle kring åttio fall, ur vilka ett dödsfall kunde resultera, orsakas bara av att en enda individ vägrade sätta sig under två veckors karantän. I det aktuella fallet får man bara be att mannen i fråga inte hann smittas i Italien, alternativt att han har testats negativt – en möjlighet som verkar otrolig, med tanke på att man inte än har infört rutinmässiga prov av alla ankommande till Åland.

För den händelse att det värsta sker inte skulle jag vilja ha på mitt samvete det som personen i fråga kommer att ha på sitt.Jag hoppas att han då inser – tyvärr för sent – det undvikliga lidande han kan ha gjort sig skyldig till.

Att åtskilliga andra individer också måste har betett sig lika bevisas av att bland de Covid-19-fall som finns på Åland är det hittills två som blivit smittade från okänt håll. De har inte varit ute och rest och har inte smittats av någon de känner. Det kan inte betyda något annat än att de smittats av en okänd kontaktperson som beslutat sig för att inte sätta sig i karantän när den återvänt från en resa, eller som själv ovetande smittats av någon tredje person som betett sig således.

Det känns otrolig att någon skulle vara så häpnadsväckande ansvarslös.Men det är så det måste ha gått till.

”Besviken pensionär”

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare