Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

ÅRTV producerar och distribuerar sändningarna i enlighet med ett tidigare avtal som förlängts, där det inte endast är tal om någon ”livestream” som antytts i vissa sammanhang. I avtalet och priset ingår bland annat en flerkameraproduktion på plats, utsändning av mötena i realtid på webb och linjär-tv i Ålandskanalen.

Som Henrik Herlin noterar på ledarplats i Ålandstidningen på måndagen har sändningarna varit bra med utmärkt bildkvalitet och bildvariation. Detta är något vi vet varit uppskattat av ålänningarna, och som vi är glada att få förtroendet att fortsätta med under året.

Utöver livesändningar på webb och linjär-tv sker klippning och efterbearbetning av materialet för att allmänheten skall kunna följa respektive ärende från stadsfullmäktige i efterhand på webben utan att kolla på hela sändningen. Även tillgängliggörandet på internet i efterhand sköts av ÅRTV under avtalet.

ÅRTV verkar i detta fall på den öppna marknaden, och vi har satt ett i vår mening marknadsmässigt pris för den tjänst vi levererar. Vår uppfattning är att om vi gått in för att sänka priset ytterligare så hade vi fått kritik för att vi ”prisdumpar” och därigenom konkurrerar ut det privata, och även att övriga ålänningar subventionerar tv-utsändningar från Mariehamns stadsfullmäktige – som faktiskt bara berör delar av den åländska befolkningen.

Till sist vill vi bemöta Henrik Herlins påstående på ovan nämnda ledarplats om att ÅRTV inte drabbas ekonomiskt av coronakrisen. ÅRTV påverkas i högsta grad precis som alla andra bolag av denna kris. Vi står vid årsskiftet 2020-2021 inför en övergång till mediaavgift av skattenatur även på Åland, en avgift som direkt påverkas av skatteinkomsterna och vars påverkan redan före corona var osäker. Med den kris vi nu befinner oss i är det idag omöjligt att säga exakt vad konsekvenserna kommer bli, men en sak är säker - Ålands Radio och Tv påverkas.

Emil Eriksson

Vd Ålands Radio och Tv Ab

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare