I varsin insändare påstår Julia Birney (L) och Björn Hägerstrand (MSÅ) saker och ting om discgolfbanans utvidgning i Badhusberget som kan klassas som ”alternativa fakta”. Ett uttryck som myntades av storljugaren Trumps f.d. rådgivare Kellyann Conway.

Besöker man det aktuella området kan man inte undgå att se att en stor del av skogens träd är märkta med synliga grönaktiga sprayfläckar. Enligt behörig myndighet är fläckarna ditsprayade av en banexpert som av någon oklar uppdragsgivare utmärkt träden som ska bort för att lämna plats åt de nya discgolfbanorna. Jag kan intyga att det är fråga om många, många träd. En del är stora och andra är klenare men de är många. Om man därtill tar en titt på slitaget efter de befintliga banorna i Badhusparken så förskräcker spåren.

Denna skövling bedömer Björn Hägerstrand som ”att ta bort lite snår och ris på bergsknallar”. Offentligen har jag hört Julia Birney fälla ett liknande omdöme. Hon menade att det var fråga om ”att ta bort lite sly och några torra pinnar”. Med häpnadens finger i förvåningens mun frågar jag nu de två ansvariga: varför är så många träd märkta om de inte ska sågas ner?

Den som har intresse av att med egna ögon avgöra vem som har rätt och vem som har fel kan lätt ta sig till den omdiskuterade platsen. Gå in i skogen bakom Sjömansskolan och ströva runt. Sanningen uppenbarar sig ganska snart. Alternativa fakta är nämligen inte fakta utan lögn.

I en notis i förra veckans tidningar kunde man läsa om en utredning om ålänningarnas syn på hållbarhet. En överväldigande majoritet av ålänningarna visste vad hållbarhetsstrategin har för mål och lika många strävade efter att leva hållbart. Däremot var allmänhetens tilltro till myndigheternas och det politiska etablissemangets vilja att agera hållbart svagt. Handläggningen av detta ärende och de politiska uttalandena för att försvara denna icke hållbara verksamhet i stadens parker är ett belysande exempel på hur misstro skapas.

Till slut önskar jag att Natur och miljö, Hållbart initiativ, Bärkraftsrådet och miljömedvetna journalister besöker Badhusberget och tar ställning. Att sticka huvudet i busken när okunniga politiker hävdar alternativa fakta är att vara delaktig i miljöförstörelsen i Badhusberget. Dags att stå upp för miljön och hållbarheten.

Barbro Sundback (S)

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Fler insändare