Att leva i verkligheten är viktigt, inte minst som politiker. Det verkar bestämt som om lantrådet Veronica Thörnroos och jag själv befunnit oss i parallella universum de senaste åren. Åtminstone infinner sig denna känsla då jag läser Ålandstidningens intervju med lantrådet där hon säger att Ålands tillväxt var ”god” före pandemin.

Nej lantrådet, Ålands tillväxt har varit väldigt svag under många år. Det borde inte ha undgått en enda åländsk politiker och förra lagtingsåret var Ålands låga tillväxt ett ofta förekommande debattämne.

Givetvis har pandemin avsevärt försämrat Ålands tillväxt ytterligare, men tillväxtproblematiken och dess negativa påföljder har pågått under flera år. God tillväxt är en förutsättning för god välfärd och ett livskraftigt samhälle.

Därför oroar det mig att lantrådet inte verkar veta hur den ekonomiska verkligheten på Åland sett ut de senaste åren, för den frågan borde vara elementär i en borgerlig näringspolitik.

Välfärden måste skapas innan den fördelas, därför är det viktigt att politiken som drivs uppmuntrar till företagande. I Åsubs tillväxtstudierapport 2019 finns en talande bild över den åländska bnp-utvecklingen (tillväxten) jämfört med Sverige och Finland före pandemin. Den visar med tydlighet att Ålands grundläggande tillväxtproblem inte kan skyllas på coronan.

John Holmberg (Lib)

lagtingsledamot

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Jag undrar om det inte blir flera Poetry Slam? Det var länge sedan sist. Själv skriver jag inga dikter just nu, men tycker det är kul att lyssna på andra som skriver.

Sixten Jansson

Ålandstidningen har den senaste tiden rapporterat om att polisen utfärdar böter på finska och Daniel Dahlén har i sin ledare 18.9. antytt att polisen gjort sig bl.a.

I traditionerna inräknas också kyrkans högtidsdagar, som tex. Juldagen och Långfredagen. Finland är ett kristet land ochjag räknar att detta skall så förbli. Dessa dagar skall vara helgdagar och affärer skall hållas stängda.

Fler insändare