Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen. Vi vill tacka för synpunkterna och tar tillfället i akt att ge en närmare förklaring om hur Skatteförvaltningen arbetar.

Det är sant att Skatteförvaltningen har nyanställt personal just på Åland, vilket beror på att vissa arbetsuppgifter flyttats över från andra delar av verksamheten i Finland. Ökad personal är dock inte en nationell trend, tvärtom har antalet anställda i hela Finland minskat under de senaste tjugo åren från 7.500 anställda till omkring 5.000, alltså med en tredjedel, och riktningen är fortsättningsvis nedåtgående.

Alldeles som skribenten önskar görs merparten av skattebesluten helt automatiskt, där finns alltså allt färre moment som kräver manuellt arbete. Finlands skatteförvaltning ligger internationellt sett långt fram inom automatisering och har som föregångare även stött på vissa initiala problem, men vi är övertygade om att effektiviteten och funktionssäkerheten förbättras med de åtgärder vi redan vidtagit.

Slutligen vill vi också påpeka att Skatteförvaltningen följer de lagar som stiftats av riksdagen och ändrar alltså inte tolkningen av till exempel avdragsrätt på eget bevåg. Åland har lagstiftningsrätt vad gäller skatter som tillkommer landskapet och kommunerna, vilket innebär att Åland har vissa egna skatteavdrag.

Kati Kalliomäki

kommunikationsdirektör vid Skatteförvaltningen

Jag har följt med aktiviteten i Badhusparken på nära håll i ett halvt sekel och jag bara älskar att se hur den nu äntligen används av familjer, ungdomar, äldre, grupper, enskilda och ihop alla dagar.

Först ett tack till Henrik Herlin för en bra ledare i tisdagens tidning och till Ålands framtid för en bra insändare i samma tidning gällande Mise.

Sophanteringen i vårt hushåll på fyra personer fungerar på detta utmärkta sätt:

I en intervju med vd Dan-Erik Woivalin om Ömsens centrumsatsning finns många goda nyheter. För det första är det positivt att planeringen fortsätter.

Nu tycker jag att Sofie Dahlsten ska kliva ner från sina höga hästar och inte ge svepande och nedlåtande omdömen om mänskor hon inte vet något om, nämligen de hushåll som hittills haft endast ett sopkärl, för brännbart

Jag undrar varför inte Iltasanomat finns alls mera att köpa i Åländska affärer. Jag har frågat expediterna, men de vet inte och har sagt att många människor har frågat samma sak.

Mise har under årens lopp med all tydlighet visat sig vara en gravt överviktig koloss på lerfötter. Det påtvingade bytet av uppsamlingskärl och tömningsintervall som 800 Misekunder står inför fr.o.m. 1.11 är ytterligare ett bevis för den saken.

Med anledning av de senaste uppgifterna om Estonia och efter att ha hört Kaj Janssons uttalande i Ålands Radio, vill jag komma med några kommentarer.

Mises plan på att införa fyrfackstunnor vid varje fastighet, är inte klokt!

Får ett kyrkoråd göra som man vill? Det anser man i alla fall i Lemland Lumparlands församling. Borde inte kyrkorådets högsta prioritet vara att alltid fatta det beslut som är bäst för församlingen?

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Jag har med intresse tagit del av lagtingsledamöterna Roger Höglunds (c) och Nina Fellmans (s) debatt i tidningen om vilka sektorer som lider mest under det tung ekonomiska oket i dessa pandemitider.

Låt oss vara ärliga. Skogen runt Badhusberget är inte jätteviktig som den ser ut idag. Kanske borde staden gallrat för länge, länge sedan.

I en intervju i Nya Åland den 28 september konstaterar infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) det vi redan visste – att inget ännu gjorts för att infria vallöftet om en tunnel till Föglö, att det inte blir någon tunnel under mandatperioden

Fler insändare