I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande. Avslutningsdagen ska vara en dag av glädje och förhoppningar om framtiden. Samtidigt vet vi att skolavslutningen är ett tillfälle då många unga dricker sig berusade och att det medför risker, bland annat för olyckor, våld och oskyddat sex.

Avslutningskvällar som närmar sig är Ålands yrkesgymnasiums årskurs ett och två som får sommarlov i kväll (torsdag) och på fredag får Ålands lyceums årskurs ett och två samt alla som avklarat sin yrkesexamen på Ålands yrkesgymnasium sommarlov.

Nästa veckas fredag, den 5 juni, är det skolavslutning för samtliga högstadier på Åland. Den kvällen kommer vi, tillsammans med föreningarna Vuxna på stan och Vuxna i rörelse (i Godby), ordna mer samordnade vuxenvandringar.

Lördagen den 6 juni är det studentexamen. Alla dessa kvällar är viktiga kvällar för vuxna att röra sig ute och bidra till en tryggare miljö för våra unga.

Tidigare år har det förekommit kommentarer som “Var är Fältarna och polisen dessa kvällar?“ men vi vill poängtera att vi gör det här tillsammans. Givetvis är även vår ambition att finnas till som trygga vuxna, men vi kan inte täcka upp överallt. Huvudansvaret ligger hos alla vårdnadshavare, men vi ser gärna att andra vuxna också rör sig ute.

Vet du vad ditt barn ska göra på avslutningen?

• Prata gärna inför skolavslutningen om hur ditt barn och dennes kompisar har tänkt fira. Det kan vara bra att känna till att det inte bara är kvällen som är ett risktillfälle. Nätverka med andra föräldrar i ditt barns närhet och kom överens om vad som gäller för era ungdomar.

• Var tydlig med vad du förväntar dig av din tonåring. Ta inte för givet att de vet vad du tycker. Köp inte ut och bjud inte på alkohol eller tobak. Vi vet att ditt nej och din restriktiva hållning har stor betydelse.

• Delge tydliga regler för när din ungdom förväntas vara hemma, hämta hem era tonåringar vid behov och var vaken när de kommer hem. Kontrollera samtidigt att allt är okej och var nyfiken på hur kvällen har varit.

• Passa på att gå ut själv eller tillsammans med andra föräldrar, kanske ska du prova på att nattvandra?

• Lämna inte bostäderna tomma utan tillsyn över natten. Ryktet sprider sig fort då någon är ensam hemma och bostaden blir då lätt tillhåll för flera.

Ditt barn lyssnar på dig oavsett om det känns så eller inte!

Här är några telefonnummer som kan vara bra att ha: Fältarna: 0400 780 237, Vuxna på stan: 0457 548 38 36, Vuxna i rörelse (i Godby): 0457 342 51 19, polisens tipstelefon: 040 847 0550 och allmänt nödnummer 112 vid akuta situationer. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Tillsammans kan vi starta sommarlovet på bästa sätt med ett tryggt och positivt firande för våra ungdomar!

Fältarna Sandra, Linus, Tony och Katja

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare