Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Därför tyckte jag det var så fint av dig att öppet och ärligt berätta hur din tid i skolan varit. Och jag skrev också att jag hoppades att alla som har med ”skolan” att göra skulle läsa din insändare och ta den till sig.

Tyvärr har så inte varit fallet, utan i stället har man försvarat det som du skrev var ett misslyckande: läxor.

Jag anser inte det är viktigt med bra resultat i PISA. Jag anser att det viktigaste är att varenda elev känner sig sedd och får den hjälp och undervisning just den eleven ska ha.

I all inlärning måste man pausa och återhämta kraft. Det får man om skolan är läxfri – då har man tid med den viktiga fritiden – återhämtningen i den jobbiga inlärningsprocessen.

All undervisning, även läxor, är skolans ansvar och ska göras i skolan.

Du Ann-Catherine Renfors vet säkert att dyslexi beror på en störning i vissa språkliga funktioner, och är liksom ADHD inte relaterat till intelligensnivå.

Albert Einstein, Selma Lagerlöf, John Lennon var alla dyslektiker. Men trots detta handikapp ändå genier inom sina genrer.

Det ska skolan förstå och se möjligheterna i detta, inte problem.

Tänk om en orkester bestod av samma instrument – det vore entonigt. Men i en orkester med olika instrument får man fram de olika vackra tonerna. Så är det med oss människor också. Vi behövs alla i ”livets orkester” – med alla våra olikheter.

Maria Sundberg

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Fler insändare