Undetecknad har från 1998 till dags dato mött väldigt många åländska kvinnor som blivit utsatta för våld av sina åländska män.

Till de åländska pojkarna som begår våld psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld mot sina flickvänner kan man ställa frågan: Hur många av dem har levt i en familj där det förekommit våld?

Det är nämligen så att pojkarna som levt i en familj där det förekommit våld ofta använder sig av våld då de blir vuxna.

I mitt jobb inom psykiatrin har jag även mött flera åländska män som sökt hjälp för att de varit våldsamma mot sina åländska kvinnor.

Tänker att herrarna inom Åländsk demokrati måste ha blundat för våldet eller slagit dövörat till då det kommit på tal i vårt åländska samhälle. Jag är rätt säker på att alla känner till någon ålänning med våldsproblem.

Jag önskar att alla män som inte har våldsproblem rakryggat skulle sätta ner foten gentemot de män som utsätter sina kvinnor eller flickvänner för våld.

Alla män med våldsproblem kan kontakta Alternativ till våld, en grupp för män med våldsproblematik.

Tack för ordet!

Fia Wikner-Löthman

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare