I går lanserade regeringen Sanna Marin ytterligare ett stödpaket till företagen i landet som lider stora förluster under coronakrisen. I detta speciella läge används alla tänkbara aktörer som utbetalare av stöden; NTM-centraler, Business Finland, kommunerna (enmansföretag) och nu senast statsrådet, varifrån det nya ”omsättningsstödet” ska fördelas.

Av dessa olika stödprogram är det endast klart att åländska företag kommer i åtnjutande av enmansföretagens stöd på 2.000 euro och restaurangstödet.

Varför ser inte landskapsregeringen till att alla rikets olika stödprogram direkt kan ges till åländska företag? Jag har i en månad uppmanat landskapsregeringen att vara i kontakt med näringsminister Mika Lintilä (C) och Arbets- och näringsministeriets tjänstemän för att få stödportarna att öppnas för åländska företag, men det verkar omöjligt för minister Fredrik Karlström eller lantrådet att lyfta luren.

Riksdagsman Mats Löfström gör säkert sitt yttersta, men det är mycket viktigt att landskapsregeringen också tar direktkontakt till sakministeriet och näringsministern.

När jag frågat om vilka ansträngningar näringsminister Karlström och landskapsregeringen gjort i frågan får man mycket luddiga svar. Möjligen har man skickat ett brev.

Jag uppfattar att landskapsregeringen inte vill att åländska företag direkt ska få tillgång till finländska stödpengar, utan de måste först gå via landskapsregeringens näringsavdelning. Detta i någon slags högstämd självstyrelsepolitisk anda där man skapar trösklar snarare än möjligheter.

Att alla stödprogram ska gå via landskapsregeringen är att öka byråkratin, dra ut på tiden och försvåra läget ytterligare för de företag som behöver pengarna nu.

I detta unika läge med ett land i undantagsförhållande, måste landskapsregeringen göra sitt yttersta för att få hem all tänkbar hjälp om vi ska ha kvar åländska arbetsplatser i höst. De medel som finns i PAF och klumpsumman kommer nog tveklöst att behövas för att upprätthålla en stabil och trygg välfärd framöver.

Camilla Gunell (S)

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare