Inför höstens val har Åländsk demokrati växt 200 procent, mest av alla partier.

I och med de nya kandidaterna så har vi även breddat partiet och kan inte mera kallas ett enfrågeparti. Inom partiet har vi nu en stor kompetens rörande jakt och fiske och det kommer vi även att jobba mycket med.

Åländsk demokrati vill att Åland ska få större självbestämmande inom jaktfrågor. EU ska inte berätta vad vi får och inte får göra. Vi har världens bästa jägarkår och är kapabla att fatta de bästa besluten själva. Detta kommer vi att beröra närmare i annan insändare.

Åländsk demokrati har även genom sina kandidater fått in ett stort intresse för skärgården och där kommer vi att jobba för att underlätta för skärgårdsborna då det kommer till att kunna ta sig till och från fasta Åland.

Ett av problemen är till exempel den nästintill obefintliga helgtrafiken. Med dessa gamla, långsamma färjor så är det helgerna som möjliggör besök i stan för många skärgårdsbor.

Det är även oerhört svårt att få turister till skärgården när högsäsongen är slut. Alla diskussioner och arbete med detta bör göras i nära samråd med berörda kommuner. När väl tunneln till Föglö är på plats så kanske man skulle fundera på att underlätta för Brändöborna genom tunnellösningar även där.

Åländsk demokrati tror att tunnlar är nyckeln till skärgårdens överlevnad. Tunnlar har väldigt liten påverkan på Ålands fina och sköra miljö. Med ett Åland sammanflätat av tunnlar underlättas livet i skärgården och fler har möjlighet att leva, verka och uppleva våra alldeles unika, fina skärgårdskommuner.

Åländsk demokrati

Sam ”Knatte” Palén, Jomala

Thomas Dahlgren, Kökar

Kurre Holmberg, Jurmo

Johan Boman, Finström

Stephan Toivonen, Mariehamn

Johan Andersson, Mariehamn

Stefan Selenius, Finström

Joakim Eriksson, Lemland

Johan Lindström, Saltvik

Tony Smith, Jomala

Ungdomar gör som vi säger, och gör som vi gör. Det viktigaste och mest grundläggande skyddsfaktorn för ungdomars mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden.

Mika Nordberg talar på fredagens presskonferens om att det mest ansvarsfulla gentemot skattebetalarna är att invänta HFD:s beslut innan man eventuellt bryter avtalet för elhybridfärjan.

IMariehamn har man testat med mobilfri skola. Idén må ha haft ett gott syfte men, det går inte att förbjuda mobbing! Ett förbud blir verkningslöst, en symbolisk handling inget mer.

Barnomsorgen är verkligen otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg. Det är inte okej någonstans.

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Det är märkligt att S, Lib och MSÅ har mest insändare. De måste ha insett att deras politik har varit misslyckad.

”Iakttagare”

Nedan finns uppräknat en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan: varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs i skolan för att.

• motivera och inspirera.

Man kan bli mörkrädd för mindre men att alla partier förutom ÅLD är för en klimatlag vilket sades på Ålands näringslivs valdebatt häromdagen trodde jag aldrig.

Klimatlag = minskad eller stoppad tillväxt. Punkt.

Upplägget och reglerna för skärgårdstrafiken genomsyras av ett märkligt misstroende och en påtaglig missunnsamhet mot skärgårdsborna, det vet varenda skärgårdsbo som kommit i kontakt med den stelbenta institution som går under namnet Ålandstrafike

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

Jag fick en fråga om varför jag bara fokuserar på ungdomarna i min valkampanj inför kommunvalet. Svaret är enkelt, om de unga mår bra och rör på sig så kommer de kunna bidra till samhället på ett positivt sätt i framtiden.

Sannolikt kommer det åländska valet att genomföras trots att det inte uppfyller principen om ”allmän rösträtt” så man kan lika väl ägna sig åt andra lika flagranta orättvisor.

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer.

Fler insändare