Inför höstens val har Åländsk demokrati växt 200 procent, mest av alla partier.

I och med de nya kandidaterna så har vi även breddat partiet och kan inte mera kallas ett enfrågeparti. Inom partiet har vi nu en stor kompetens rörande jakt och fiske och det kommer vi även att jobba mycket med.

Åländsk demokrati vill att Åland ska få större självbestämmande inom jaktfrågor. EU ska inte berätta vad vi får och inte får göra. Vi har världens bästa jägarkår och är kapabla att fatta de bästa besluten själva. Detta kommer vi att beröra närmare i annan insändare.

Åländsk demokrati har även genom sina kandidater fått in ett stort intresse för skärgården och där kommer vi att jobba för att underlätta för skärgårdsborna då det kommer till att kunna ta sig till och från fasta Åland.

Ett av problemen är till exempel den nästintill obefintliga helgtrafiken. Med dessa gamla, långsamma färjor så är det helgerna som möjliggör besök i stan för många skärgårdsbor.

Det är även oerhört svårt att få turister till skärgården när högsäsongen är slut. Alla diskussioner och arbete med detta bör göras i nära samråd med berörda kommuner. När väl tunneln till Föglö är på plats så kanske man skulle fundera på att underlätta för Brändöborna genom tunnellösningar även där.

Åländsk demokrati tror att tunnlar är nyckeln till skärgårdens överlevnad. Tunnlar har väldigt liten påverkan på Ålands fina och sköra miljö. Med ett Åland sammanflätat av tunnlar underlättas livet i skärgården och fler har möjlighet att leva, verka och uppleva våra alldeles unika, fina skärgårdskommuner.

Åländsk demokrati

Sam ”Knatte” Palén, Jomala

Thomas Dahlgren, Kökar

Kurre Holmberg, Jurmo

Johan Boman, Finström

Stephan Toivonen, Mariehamn

Johan Andersson, Mariehamn

Stefan Selenius, Finström

Joakim Eriksson, Lemland

Johan Lindström, Saltvik

Tony Smith, Jomala

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Fler insändare