Kommentarer

Vad sa jag i min insändare

Vad sa jag i min insändare härom dagen. Nu är åter SFP ordförande ut och friar till Ålänningar när det är åter ett val. Där emellan är det tyst från deras sida. Nej. Ålänningar visa nu att ni är intresserade av hennes inviter. Hon vet ju redan att Anton inte har någon chans mot Helsingforsarna och Nylänningar. Ställ upp för 85 Camilla Gunell. ett säkert kort som ni gott kan lita på.

En mer trofast bundsförvant

En mer trofast bundsförvant än den Camilla Gunell har i Dig, Leif Holmblad – en sådan utopi ... ja, den är nog knappast tänkbar, den. Den stora frågan är emellertid om någon av Er har klart för sig vad ett helhjärtat stöd från just en tillsynes fullfjädrad SDP-gardist i Österbotten kan tänkas ha för inverkan på hennes slutgiltigt ålänska röstetal? Och just i det avseendet, Leif Holmblad – tusen tack för Dina både mångfaldiga och ömsinta poängteringar av gemene ålännings trängande behov av den socialistiska välsignelsen, liksom! Förövrigt, vad gäller åländsk uppskattning av Anna-Maja Henrikssons erbjudanden – därvidlag behövs nog ingen påminnelse alls, nej.

Gräsrot, vad jag vill med med

Gräsrot, vad jag vill med med mitt stöd till Camilla är att ni Ålänningar skall förstå att Camilla kan göra mycket gått för Åland i EU inte Anton. För att Anton skall komma till EU behöver han minst 29,000 röster. Dessutom inom SFP . Men Camilla med stöd av SDP har stor chans. Varför skall Åland missa den chansen. Ni har ju ropat länge om en egen parlamentariker i EU. NU rösta på Camilla

Hördu, Leif Holmblad, du kan

Hördu, Leif Holmblad, du kan nu sluta tjafsa om vem ålänningarna skall rösta på, eller ej. Rösta på den kandidat du vill, men låt oss Ålänningar i demokratisk ordning rösta på den kandidat vi anser vara bäst på att föra fram åländska frågor i Eu. Den demokratiska rätten kan du inte ta ifrån oss, men på socialdemokratiskt vis tror du att med lock och pock, varierat med hugg och slag, så kan vi "tvingas" till att göra som du önskar. Du har fel. Rösträtten är helig, och den kan inte ens du ta ifrån oss. Det finns förnuftiga socialdemokrater, men du och Camilla tillhör tyvärr inte dem. I så fall borde du förstått att du gör sossarna och Camilla en stor otjänst med ditt tjafsande om vem vi skall rösta på. Ibland är det bättre att vara tyst och låta folk tro att man är dum, i stället för att öppna mun och bevisa att de har rätt.....

Krikonkvist. Läs dagens ÅT så

Krikonkvist. Läs dagens ÅT så ser du en halv sida med otaliga namn på Anton,var är då röst hemligheten i fråga. Dessutom skall du inte smutskasta mig =personligt påhopp., du känner inte mig. Och Camilla är en utmärkt politiker om Ålänningarna borde sätta värde på. Hon om någon jobbar för Ålands bästa.

Bästa trätobroder – Du

Bästa trätobroder – Du behöver definitivt inte ytterligare belysa Din smått svindlande socialistiska dröm om att få vårt Åland ”modifierat” till något av ett nästan Ditt SDP:s högsäte. Du torde för länge sedan ytterligt väl ha ”lyckats” övertyga gemene ålänning om vad som bör göras för att snöpa det försöket! Och detta oavsett hur ihärdigt Du än påstår att, citat: ”Camilla kan göra mycket gått för Åland” ... i bl.a. EU, liksom. ”Mycket gått”, förresten – pläderar Du månne rent av för ”Camilla 85” också vad gäller ett förgånget EU-val, kanske?

Gräsrot. För Ålands bästa

Gräsrot. För Ålands bästa skriv 85 på valdagen. En röst på Anton är i princip bortkastad. Det borde du och andra klagare inse. SFP i Österbotten och övriga Finland sköter nog om detta. Att dom invalda kommer från fastlandet.

Ett tillägg, Min gamla

Ett tillägg, Min gamla bekanting Nestor fick en förfrågan av en Rune som ställde upp till riksdagen. Då svara Nestor, då måste jag ta till bibeln. Du skola se den platsen men aldrig bestiga den, Så Gräsrot blir också för Anton

Sidor

Efter Yles färska partimätning står det klart att alla röster på Åland behövs för att det svenska mandatet ska tryggas.

På söndag har vi större chans än någonsin tidigare att rösta fram en åländsk suppleant i EU-valet.

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att se till att omsorgen om de äldre blir bra. Inte bara förvaring av sjuka och dementa, inte bara uträknade sekunder för hembesök, inte bara överlevnad - utan ett gott liv.

Ja, bästa ålänska väljare. Som före detta ålänning vill jag nu se till Ålands bästa. Stöd Camilla Gunell i detta EU-val. Nu gäller inga fagra löften från SFP och deras svenskhet. Se bara vad de gjorde för svenskheten i Österbotten.

Europa behöver ta ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Europa behöver leva upp till sitt viktigaste uppdrag att i humanismens namn bygga fred och stabilitet. Europa behöver lära sig av sina misstag.

En stor eloge till Kerstin Österman för det hon skrev i ”Sticket” i tisdagens, 21 maj, Ålandstidning. Hon beskriver det som en del av oss kommuninnevånare upplever när det gäller kommunsammanslagningar. Jag skriver under på allt hon skrev.

Åländsk vänster representerade av sossarnas lagtingsgrupp bemöter undertecknades senaste insändare med att inte bemöta de sakfrågor som vi framförde om att "hållbar utveckling kräver resurser", och att marknadsekonomi och ekonomisk utveckling måst

Nu på söndag är det val till Europaparlamentet. Varje röst kommer att räknas och varje röst kan vara avgörande för om Åland har ett inflytande. Varje åländsk röst på kandidat 259 stärker Anton Nilssons mandat att föra vår talan i Bryssel.

Det glädjer mig innerligt att MSÅ har tagit möjligheterna med träbyggande till sig. Det är av yttersta vikt att bygg och boendesektorn på Åland blir mer hållbar och då är träbyggnation en ypperlig strategi.

Nu har man än en gång ökat de ekonomiska klyftorna mellan landskapets makthavare och fattigpensionärerna. Skämmas.

Falköga

Polisen på Åland har inlett sin flytt till tillfälliga lokaler, detta två veckor före juni månad och sommarsäsongen är här.

Lagtingsbyggnaden har sedan februari 2018 varit avspärrad på grund av att marmorplattorna är uttjänta och riskerar att ramla ner. Mig veterligen har ingen plan ännu presenterats för hur fasaden skall åtgärdas.

Det krävs ett starkare politiskt ledarskap för att vi ska klara av klimatutmaningen och den miljöförstöring som pågår. Den 26 maj har vi en chans att skapa det ledarskapet.

Fler insändare