Det verkar finnas ett inbyggt systemfel i våra samhällsägda bolag. När någon på en hög häst i dessa bolag uppenbarligen inte längre klarar av att styra sin märr så vore det naturliga att personen fick sadla av och lämna hästen i sin box. Men nej.

Man kan fråga sig hur det administrativa fungerat under avgående vd:s ledning. Är det så att det funnits sådana brister även i den funktionen att det berättigar till inrättandet av en ny tjänst som ekonomi- och personalchef, med andra ord en överbetald administratör, eller är arrangemanget en typ av skräddarsydd fallskärm?

Min gissning är det sistnämnda.

Att styrelsens ordförande Mia Hanström inte gärna vill avslöja de ekonomiska kalkylerna kring ärendet är föga förvånande och visar än en gång på behovet av en policyändring gällande offentligt ägda bolag. Dessa bolags handlingar bör ses som offentliga handlingar med några få undantag.

Nej hörni gott folk, jag tycker att hela den här historien luktar Skunk.

Conny Nylund (Ob)

kandidat i lagtingsvalet

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Fler insändare