Är det lagligt att jordbrukare genom täckdikning med djupa diken sänker grundvattennivån väsentligt? Markområdet på sidan av de aktuella åkrarna är tidigare orörda alkärr som nu lider stor risk att bli torrlagda.

”I sue You!” ”No, I sue You!!” Alla har vi väl skrattat åt amerikaner i Hollywoodfilmer, som polisanmäler och stämmer varandra på löpande band. Vilka töntar, va? Varför kan de inte sätta sig ned och prata om saken före de ringer sina advokater?

I en ledare efterlyser Fredrik Rosenqvist mer fakta i tomtfrågan. Tomtfrågan handlar om vad Mariehamn helst vill se på den tomt med sjöutsikt där Mariehamns energi har haft sin verksamhet.

Lördag 1.12 har Fredrik Rosenqvist en ledare ”Rimligt lägga så mycket energi på Veikkaus?” Som en av initiativtagarna till medborgarinitiativet, tips, lottospel och tidigare spelprodukter på Åland förvånas jag litegrann över Rosenqvist ledare.

Nu förstår jag inte Jan Grönstrands roll i den så kallade ”Snabbrutten”. Antingen är Grönstrand med i gruppen av upphovsmän till förslaget, eller så har samma grupp konsulterat Grönstrand. Vilket är det? Konsult eller upphovsman?

Ålands befolkning blir allt äldre. Och fattigare. Ju äldre, desto fattigare. Rykande färska siffror från Åsub visar att äldre kvinnor tillhör de mest ekonomiskt utsatta.

Den senaste veckan debatterades ”ekonomisk utsatthet” flitigt i lagtinget. Åsub-rapporten visar tydligt att den relativa fattigdomen fortsättningsvis är hög på Åland.

Lagtingsledamot Stephan Toivonen (ÅLD) går i sin senaste insändare så lågt han kan komma för att svartmåla och misskreditera socialdemokratisk politik och politiker. Så jobbar inte vi, och inte jag.

Alko slog upp dörrarna till sina första butiker år 1932. I bakgrunden fanns den misslyckade förbudslagen, som över 70 procent av befolkningen motsatte sig.

Vi har lungt och sakligt försökt förklara för Jerker Örjans vad det står i EU-upphandlingen nr 2 för Pommerndockan. Den upphandling som ledde till kontraktsteckning.

I en snyftig insändare berör Tony Wikström (S) ÅSUB-rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016” där man kan se att den relativa fattigdomen fortsättningsvis är hög på Åland; hela 17 procent.

Under hösten har fyra artiklar som på olika vis berör de fysiska strukturerna på Åland publicerats.

Hasse Holmström ogillar mina beräkningar av kostnader och miljöpåverkan av en Föglötunnel. Jag är inte konsult åt någon i den här frågan och jag har inga ekonomiska intressen vare sig i färjor eller tunnlar.

Fler insändare