I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

Den sista raden i tilläggsbudgeten är på -31.9 miljoner euro. Orsaken är att skatteintäkterna blir 33,5 miljoner mindre väntat.

Utan från denna korrigering så hade denna budget varit +1,5 miljoner euro, dvs en minskning av kostnaderna.

Detta ser vi från Åländsk demokrati som en katastrof.

Arbetslösheten är 10 % på Åland, vilket är högre än under bankkrisen. Troligen den högsta arbetslösheten i Ålands historia.

BNP-raset 2020 är 16% i ÅSUB:s prognos, vilket är mer än under bankkrisen och under de senaste krigen.

I detta läge presenterar landskapsregeringen en tilläggsbudget med minskade utgifter om 1,5 miljoner! Åland behöver återhämtning/ tillväxt /satsningar. Nu!

Riksregeringen lät fyra nationalekonomer göra ett förslag till en plan. Det blev Vihriälä-rapporten.

Steg 1 var att minimera skadeverkningarna.

Steg 2 är att stimulera ekonomin för att uppnå en snabb återhämtning.

Steg 3 blir en åtstramning och troligen skattehöjningar för att betala nya lån.

Men LR sparar redan i detta skede 1,5 miljon. Helt i fel riktning.

Detta kan vi klandra landskapsregeringen Thörnroos för.

Ni vill spara 1,5 miljoner i budgeten medan vi från Åländsk Demokrati hellre skulle se satsningar på 15 miljoner även om detta kräver ett större lån. Främst för att dra igång näringslivet. Åland behöver sin återhämtning NU och inte sen.

Åländsk Demokrati stöder budgeten, även om Åland behöver fler åtgärder. Det är lite och det är sent, men det är bättre än ingenting eller ännu senare.

I Corona-I gav ni 30 e/dag åt vissa arbetslösa. Varför kunde inte näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) förlänga tiden för detta stöd? Det var en kreativ idé.

NI gav även medel för likviditetslån och bidrag, men allt har inte gått åt. Kanske blev räntan för hög? Kommunerna får räntefria lån. Kunde ni stöda lånen till näringslivet också?

Ni gav pengar för att bygga upp Åland-boost för att hjälpa de sektorer, som drabbats hårdast. Men ingen startade upp den. Den kunde öka återhämtningen.

I maj jämförde jag med Portugal. De hade satsat 12,4 % av sin BNP på Corona-åtgärder. Åland hade satsat 2,4%. Deras arbetslöshet har ökat med en tredjedel medan Ålands arbetslöshet har tredubblats. Trots detta kom inte nya pengar i budgeten. Häromdagen läste jag att Portugal har beställt snabbtest för Corona av ett nytt Åboföretag. Lite som alkotester. Man för resultat efter några minuter för några euro per styck. Något för Åland nu när gränsen mot Sverige öppnar?

Vi från Åländsk demokrati stöder budgeten, men den ger inte en tillräcklig återhämtning för den åländska ekonomin.

Den riksregeringen lägger fram en sjätte tilläggsbudget. Kanske LR kan komma med en femte verklig återhämtningsbudget i november? Ta några projekt från 2021 eller 2022 tidigarelägga dem till vintern 2021 - för återhämtning / tillväxt / för sysselsättning. Vi från Åländsk demokrati kan medverka till en snabb behandling av budgeten om regeringen står för vilja och kreativitet, så att den kan klubbas i november, om de andra är med.

Nu måste Åland rehabiliteras. Använd inte yxan i Budget-2021 då detta förlänger sjukhusvistelsen. Använd den skonsamma osthyveln.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

Medlem i finans- och näringsutskottet

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Fler insändare