En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Jag vet vad jag pratar om då min far var svårt demenssjuk i många år. Han har gått bort nu, men bristerna kvarstår. Det var så illa att till och med min mamma, som vårdade pappa hemma på grund av platsbrist, själv hamnade på sjukhus och höll på att stryka med, då hon inte heller kunde få de lagstadgade avlastningar per månad som hon hade rätt till.

Avlastningstiden borde även förlängas. Idag kan man få 2-5 dagar per månad beroende i vilket stadie klienten befinner sig i. Men det är för kort tid att återhämta sig för många personer.

Vårdaren borde själv får vara med och påverka antalet dagar, beroende vad den känner att den mäktar med och inte enbart i vilket stadie patienten befinner sig i sjukdomen.

I dag har Mariehamn demensvård på både Trobergshemmet och Odalgården. Då dessa plaster kräver låsta avdelningar kan man inte upplåta platser var som helt. Man borde göra ett nytt demenscenter och samla resurserna på ett och samma ställe, gärna i centrum.

Det skulle frigöra platser för äldreomsorgen på Trobergshemmet och Odalgården, men det räcker inte.

Inom Moderaterna är vi för att det ska finnas olika typer av äldrevård att välja på och som bäst passar det individuella behovet. Därför borde även privata initiativ samt tredje sektorn understödas.

Som exempel på tredje sektor kan nämnas att Folkhälsan har aviserat intresse att bygga ut sitt äldreboende på Åland. Kommer jag in efter valet börjar jag jobba med saken omgående.

Det finns ingen tid att vänta. Patienter, anhöriga och de som arbetar i den här situationen lider alla.

Björn Hägerstrand (MSÅ)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare