En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Jag vet vad jag pratar om då min far var svårt demenssjuk i många år. Han har gått bort nu, men bristerna kvarstår. Det var så illa att till och med min mamma, som vårdade pappa hemma på grund av platsbrist, själv hamnade på sjukhus och höll på att stryka med, då hon inte heller kunde få de lagstadgade avlastningar per månad som hon hade rätt till.

Avlastningstiden borde även förlängas. Idag kan man få 2-5 dagar per månad beroende i vilket stadie klienten befinner sig i. Men det är för kort tid att återhämta sig för många personer.

Vårdaren borde själv får vara med och påverka antalet dagar, beroende vad den känner att den mäktar med och inte enbart i vilket stadie patienten befinner sig i sjukdomen.

I dag har Mariehamn demensvård på både Trobergshemmet och Odalgården. Då dessa plaster kräver låsta avdelningar kan man inte upplåta platser var som helt. Man borde göra ett nytt demenscenter och samla resurserna på ett och samma ställe, gärna i centrum.

Det skulle frigöra platser för äldreomsorgen på Trobergshemmet och Odalgården, men det räcker inte.

Inom Moderaterna är vi för att det ska finnas olika typer av äldrevård att välja på och som bäst passar det individuella behovet. Därför borde även privata initiativ samt tredje sektorn understödas.

Som exempel på tredje sektor kan nämnas att Folkhälsan har aviserat intresse att bygga ut sitt äldreboende på Åland. Kommer jag in efter valet börjar jag jobba med saken omgående.

Det finns ingen tid att vänta. Patienter, anhöriga och de som arbetar i den här situationen lider alla.

Björn Hägerstrand (MSÅ)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare