Finlands nonchalans mot självstyrelselag och Åland som autonomt område har verkligen kommit upp till ytan under coronaepidemin. Frågan är om det senaste finska debaclet att överföra ett flertal paragrafer från undantagslagen till smittskyddslagen utan att kontrollera om det står i strid med de lagområden som Åland bestämmer över är en kulmen eller bara toppen av ett isberg?

Mot bakgrund mot den respektlöshet mot självstyrelsen som Finland visat och fortsättningsvis visar överväger klart det sistnämnda. Då finska statsmakten anser sig i behov att ta i med hårdhandskarna tas ingen hänsyn till Ålands självstyrelse, varken lagligt eller språkligt. Och i de få fall där statsrådet faktiskt begär utlåtande från landskapsregeringen handlar det om knappa tidsfrister där den åländska förvaltningen förväntas ta ställning till lagframställningar på finska–även det helt i strid med självstyrelselagen.

Det här visar, exakt som Ålands Framtid ihärdigt påpekat under partiets knappt 20-åriga existens, Finlands omistliga strävan att undergräva Ålands autonomi i syfte att inordna Åland som vilket finskspråkigt landskap som helst. För det är exakt dit vi är på väg om inte vi ålänningar sätter ned foten.

Samtidigt är det synd att Ålands ledande partier inte förmått eller velat förutse detta scenario tidigare, utan blint litat på att diplomatin ska lösa allt. Att gång efter annan stå med mössan i hand och samtidigt framställa sig själv som en jämbördig part i förhandlingar med den finska statsmakten är lika naivt som ovärdigt det åländska folket.

Vi ålänningar måste även sluta applådera det finska hyckleriet att i internationella sammanhang stolt föra fram Ålands självstyrelse som ett lyckat exempel på en minoritetslösning. Lyckat? För vem? För Finland? För ålänningarna har 100 år av självstyrelse varit allt annat än en framgångssaga.

Att Finland nu visar sitt rätta ansikte gentemot Åland och dess självstyrelse ska förhoppningsvis leda till en mer progressiv och utmanande självstyrelsepolitik från åländsk sida. Om inte, har vi knappast anledning att yvas över Ålands 100 år av självstyrelse 2022 och än mindre kunna se fram emot 125-årsdagen.

Åland behöver lyfta Finlands agerande gentemot självstyrelsen internationellt, vilket Ålands Framtid gjort och gör via aktiv medverkan i Europen Free Alliance (EFA). Det är positivt att Ålands regering vänt sig till den meriterade professorn Martin Scheinin för juridisk analys av Finlands lagliga hantering av Åland under epidemin. Det är rätt väg att gå. Åland ska inte acceptera finska dekret rakt av.

Åland är en av få autonomier i Europa där alla åländska lagar förhandskontrolleras innan de träder i kraft. I övriga autonomier sker efterkontroll enligt behov. Med tanke på hur Finland hanterar sin lagstiftning visavi självstyrelselagen kanske motsvarande förhandskontroll via presidenten och Högsta domstolen (HD) även borde omfatta all tyngre finsk lagstiftning – riksdagens grundlagsutskott i all ära.

Ålands Framtid har sagt det tidigare men det tål att upprepas. Nu behöver samtliga åländska partier enas om:

1. Att vår självstyrelse faktiskt är hotad

2. På vilket sätt självstyresen är utsatt

3. En strategi för hur Åland på kort och lång sikt ska försvara, bevara och utveckla självstyrelsen.

Utan politisk konsensus på hemmaplan blir det otvetydigt en bortaseger.

Ålands Framtid

Styrelsen

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

Fler insändare