Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Gun-Mari Lindholm har som kund och ägare uppmanat att ÅAB skulle skjuta fram bolagsstämman för att minska smittspridningen. Vad jag har förstått, så kommer man att se till att bolagsstämman kommer att bli synnerligen kort och väldigt få personer kommer att närvara rent fysiskt, så jag hoppas att man på detta sätt minimerar riskerna för eventuell spridning av viruset.

Centralbankens rekommendation baseras på omtanken att bankerna ska värna om sitt egna kapital. Jag litar på att ÅAB gör sin egen bedömning på basen av de regler som finns för kapitaltäckningen.

ÅAB ser dividenderna som en enorm kapitalinjektion i det åländska samhället och i jämförelse med landskapets resursbudget i förra veckan om 32,8 miljoner euro, så är onekligen 15,6 miljoner en stor injektion, även om naturligtvis inte allt kommer det åländska näringslivet till godo.

Ibland kan det bakom argumenten mot en dividendutbetalning även ligga en viss avundsjuka för att ”vissa” får en utdelning medan andra samtidigt får minskade inkomster. Men man ska minnas att utdelningen baseras på tidigare års vinster, inte på årets resultat.

Man tror ofta även intuitivt att man kan ”bestraffa” aktieägarna genom att förbjuda dividender. Denna avundsjuka bottnar tyvärr i en bristande kunskap om hur aktiemarknaden fungerar. Det förhåller sig nämligen så att i samma ögonblick som ”dividendkupongen” avskiljs från aktien (eller utbetalas) så minskas aktiens värde i motsvarande mån.

Det finns företag som aldrig betalt dividend och i stället låtit aktieägarna ta del av vinsterna genom ökning av aktiens värde. Så en aktieägare blir inte ”rikare” genom årets dividend. Men aktieägaren får en ökad likviditet, utan att behöva sälja en del av sina aktier.

För småbolag ser det annorlunda ut och där stöder jag Finansutskottets skrivning om att ”Frågan om vilka krav som ska gälla för de medel som beviljas, exempelvis i förhållande till utdelningsbara medel och bonussystem...”. En företagare kan inte sälja en del av sitt företag, men en aktionär kan när som helst sälja några av sina aktier.

I fall ÅAB inte skulle betala ut en dividend kunde alltså samtliga aktieägare i stället kunna sälja en liten del av sitt ägande för att på detta sätt få sin avkastning. Men detta gör aktieägare normalt inte och därför betalar bolag i allmänhet och exempelvis ÅAB i synnerhet ut dividender, som då kan bli en rejäl kapitalinjektion till det åländska samhället. Bra så!

Stephan Toivonen (ÅLD)

medlem i finans- och näringsutskottet

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare