Fler än 800 ålänningar lider av beroendesjukdomar och missbruk, oftast alkoholrelaterade. Bara tio procent av dessa behandlas av den beroendemottagning som finns i Mariehamns stads socialkansli; det är statistiskt säkerställt. Mörkertalet är väldigt stort, de allra flesta av de som behöver vård går aldrig till beroendeenheten, steget är helt enkelt för stort att vända sig till en socialförvaltning.

Det är hög tid att vi på Åland börjar göra som man gjort runtom och som rekommenderas av världshälsoorganisationen WHO–behandla missbruk som den sjukdom det är. Lika självklart som att man går till akuten efter ett benbrott ska det vara att vända sig till ÅHS för att behandla beroende.

Jag vill att man startar en ”Alkohol och hälsa”-mottagning vid ÅHS för att göra sjuka människor friska. Missbruk är en djävulsk sjukdom som inte syns men som splittrar familjer och hindrar människor att nå sin fulla potential. Missbruk och beroende är en klasslös sjukdom som stoppar tillväxt och skapar elände. Den är dessutom svår att prata om och precis därför är det viktigt att det sker.

Den åländska missbrukarvården är föråldrad och når inte fram vilket är paradoxalt; vårt samhälle är byggt på vinster från taxfree-försäljning och spel–båda huvudingredienser när det gäller mänskliga svagheter. Därför är det extremt viktigt att vår egen vård är modern.

En avdelning som ”Alkohol och hälsa” skulle i ett slag göra stor skillnad för tusentals drabbade ålänningar, såklart för den som själv utvecklat missbruk och beroende men i minst lika hög grad för anhöriga som ser vad som sker men väljer att tiga eftersom det känns för svårt. Missbruk slå urskillningslöst och brett och skapar medberoende som är minst lika förödande som missbruket i sig självt.

Vi människor är sköra och ibland svaga och därför ska vårt eget ÅHS ta ett större ansvar, det vinner alla på. En investering i denna vård vore en plusaffär för hela Åland.

Jörgen Pettersson (C)

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare