Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick då veta att staden har fått en modern stadsgata inom budget och inom utsatt tid. Där framkommer att borttransporten av asfalt kostat nästan 400.000 euro som togs från driftsbudgeten.

Om att ta investeringskostnader över driftsbudgeten påpekar revisorerna redan 2017 i sitt PM: ”att vid budgetering av projekt som det hänför sig driftskostnader av engångskaraktär till så bör det framkomma att projektet har en sådan budgetering” och ”att bokföringen ska vara ordnad så att verksamhetens ekonomiska utfall kan jämföras med fullmäktiges budget”.

Trots revisorernas påpekande tog en majoritet i infrastrukturnämnden beslut den 29 juni att ytterligare 310.000 euro får tas från driftsbudget, utan att föra frågan till fullmäktige. Med det beslutet uppgår kostnaden för borttransporten av asfalten till minst 700.000 euro, vilket är nästan 25 procent av vad hela ombyggnaden av Ålandsvägen, på tre miljoner, skulle få kosta enligt fullmäktige.

Vilka är då argumenten i nämnden för att bevilja ytterligare en stor summa för transportkostnader av tjärasfalt?

”Vi vill reda upp gamla synder från 60-talet och vi tycker inte det lönar sig att gräva i det som varit utan vill gå vidare”, säger infrastrukturnämndens ordförande Julia Birney (Lib) i Ålands radio. Ordförande Birney och majoriteten i nämnden vill med sitt beslut sopa de häpnadsväckande stora kostnaderna för borttransporten av tjärasfalten från Ålandsvägen under mattan. Det är inte gamla synder från 60-talet, det är kostnader från ombyggnaden av Ålandsvägen 2018-2019.

Utan att behöva gå tillbaka till 60-talet finns i protokoll 103, 20.11 2018, att nämnden har informeras om hanteringskostnaden för cirka 2.312 ton tjärasfalt från Ålandsvägen etapp ett och två för cirka 395.000 euro. I rapporterna Ålandsvägen etapp ett och två till fullmäktige står att asfalten i befintlig gata till största delen bestod av så kallad tjärasfalt vilken fortlöpande sanerats bort. I kostnaden tjärasfalt ingår avgifter, hyra för mellanlagring, transport och mottagningsavgifter, provtagning/analyser.

Vi är flera i fullmäktige som upplever beslutet som häpnadsväckande och ogenomtänkt eftersom fullmäktige redan fått slutredovisningen av Ålandsvägen och i stadens bokslut har inte några reservationer gjorts för att gardera för att ytterligare kostnader kan tillkomma. Vidare är ett ärende om dumpning av asfalt under polisutredning.

Rolf Granlund (ÅF)

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare