Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Ett förtydligande. I tisdagens Ålandstidningen kommenterar jag ÅSUB:s undersökning om lönenivåerna och det faktum att löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortfarande är stora.

Är 100 euro i plånboken futtigt? Ja, det anser Ålands Framtids Rolf Granlund, som i en insändare kommenterar mitt budgetanförande nyligen. Jag får tacka för textens beröm och uppskattning. Må så vara aningen ironiskt.

Angående uppgifter i ÅT (20/11) att elever betygsätter varandra vill jag gärna dela några kunskaper i ämnet. Först vill jag säga att jag inte på något sätt känner till vilken/vilka lärare eller elever det handlar om.

"Björntjänster" som serverar maten på Rödakorsgården, så här får det inte gå till för oss pensionärer! Kl. 13 den 17.11 var huvudrätten redan slut. Vi blev erbjudna något helt annat med orden: "Man blir mätt i varje fall".

Då jag fredagen den 13 (!) oktober invid postlådorna i ”Baltic-området” i Hellestorp snubblade, föll och bröt lårbenet blev jag sittande vid vägkanten i vätan på hjälp. Från Flaka-hållet passerade fyra bilar och från andra hållet tre.

Skymning Gryning – en strålande, storartad svensk hyllning till Finlands 100 år.

Landskapsregeringen har ett mål om minskning av användning av bensin- och dieselbilar. I deras strategi är dock elbilen det enda alternativet.

Vikten av att ge verktyg som skapar förutsättningar för hela Åland ska leva är mycket viktigt. I budgetdebatten blev en del osagt, skärgården är extra utsatt på grund av sitt geografiska läge och behöver extra möjligheter.

De olika enheterna med sin personal inom Mariehamns stad besitter lång erfarenhet och stor kompetens inom de flesta områdena stadens innevånare och företagare samt de egna verksamheterna kan önskas behöva för deras dagliga behov.

I arbetet med ny självstyrelselag representeras Åland av en rad kunniga och erfarna politiker. Likväl har processen hittills varit en besvikelse.

Äldreomsorgen i Mariehamn har hamnat i fokus. Jag har blivit allt mer bekymrad över hur diskussionen går just nu.

Det är lätt att ryckas med av socialdemokraten Tony Wikströms positiva, euforiska och kanske lite självförhärligande anförande i budgetdebatten i lagtinget den 16 november.

I budgetdebatten som pågår i lagtinget är ett fokusområde tillväxt och utveckling. Liberalerna framhåller att viktiga tillväxtfrämjande åtgärder är kunskaps- och kompetenshöjning i samhället.

Det görs stora satsningar för att göra Åland CO2-neutralt. Miljöpolitiken värderas högtoch det händer mycket inom området.

Fler insändare