Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

I Ålandstidningen den 16 april presenteras ingående för kryssningstrafiken och inbokade anlöp till Mariehamn för år 2018. Därav framgår att inbokade kryssningar minskat från 20 anlöp 2017 till 15 dito för 2018.

Har på lite avstånd följt debatten om kommunstrukturen och sett många intressanta företeelser.

Riksdagen har den senaste veckan varit full av spekulationer om Samlingspartiets riksdagsledamot Harry ”Hjallis” Harkimos framtid. Hjallis är framförallt känd som affärsman och som ishockeylaget Jokerits ägare.

Byråkrati och långa behandlingstider. Gör stora hål i det så kallade sociala trygghetsnätet, om det nu fanns nåt från första början...

Kommunreformen väcker mycket känslor, inte minst oro och osäkerhet. Och det är lätt att förstå att tanken på nya gränsdragningar känns ovan.

Nu har 2017 års befolkningsstatistik presenterats. Man kan konstatera att staden och landsbygden har en växande befolkning medan skärgårdens befolkning minskar.

Arbetsvärderingen för landskapets tjänstemän slutfördes och publicerades med stor uppståndelse förra hösten. Tehys fackavdelning på Åland har dock hittat ett räknefel i arbetsvärderingsgruppens slutrapport.

Vi behöver förändring inom landturismen

Den landbaserade turismen har en stor betydelse för vårt näringsliv och vi tar den kanske för given? Hur ser verkligheten ut? Har vi en utveckling eller avveckling av landturismen?

Debatten går vidare och det känns viktigt att ha några synpunkter. Tendensen är att vi har många lösningar och åsikter i debatt och politik men när det blir skarpt läge är ställningstaganden inte så klara.

Svar till barnskötare;

Får börja med att tack Siv Ekström för den information hon gav i sitt svar på min tidigare insändare. Utgående från de sifferuppgifter jag fått kan jag konstatera följande.

Det offentliga Åland är bevisligen överorganiserat. Sexton ledande förvaltningar inom 16 kommuner med kommunchefer, socialchefer, utbildningschefer, tekniska chefer med flera ledande nivåer.

Ålandstidningen fortsätter på ledarsida att koka en konspiratorisk soppa på en spik beträffande beslutet om vårjakten.

Samtidigt som jag själv flyttat från ett stadsliv ut till skärgården, så märker jag hur bortdragen mattan är under fötterna på skärgårdsborna här ute. Jag menar: alla har tidigare kunnat komma överens mellan kommuner och inom kommuner.

Fler insändare