Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Efter att jag läst Eva Jo-Hancocks insändare mot konstgräs så måste jag förtydliga några punkter. En stor eloge till att man lyfter miljöfrågan som är väldigt viktig.

Till Mats Granesäter. Du tycks nu som avhoppad sosse gråta över spilld mjölk. Du satsade allt på Nils Torvalds, en SFP:are, skulle bli Finlands nya president. Om du följt med mina inlägg, så gav jag Torvalds mellan 1-2 procent

Sedan 1/1-2017 gäller hälsoskyddslagen där det fastställs att alla inkvarteringsverksamheter, även de med mindre än 25 bäddplatser, ska göra en anmälan till ÅMHM. Detta informerade vi om i bägge lokaltidningarna den 16/3 2017.

”Mikroplaster är konstaterade iSlemmern”, läste vi i ÅT den 6 februari. Det kommer från dagvattnet och sipprar ut i havet. Det kommer främst från Mariehamnstrafiken – det vet vi.

Enligt min mening handlar demokrati om alla människors lika värde och rättigheter, samt om möjligheten att få vara med och bestämma.

Angående Bio Savoy. Tänkte egentligen inte lägga mig i detta. Men jag tycker att byggnadsnämnden gör fel, som nojsar med biografägaren om än det ena än det andra.

Med anledning av byggnadsnämndens krav på Patrik Landell gällande Bio Savoy måste jag

framföra mina synpunkter på nytt gällande Bio Savoys nya fasad mot norr, väster och söder:

Ålands landskapsregering har genom sin förändring av landskapsandelssystemet gjort det omöjligt för Medborgarinstitutet att fortsätta sin verksamhet.

Vi behöver satsa på kollektivtrafiken och jag menar att kollektivtrafik inte enbart ska ses som en kostnadspost utan också som en tillväxtsatsning, låt mig belysa två vinstområden:

Nya Åland publicerade 6.2.2018 ett stort uppslag där Ålandskomposten utpekas som största belastaren av sjön Träsket. Artikeln innehåller sakfel och är ett exempel på så kallade ”fake news” och förtal.

Det svenska språket dör långsamt på det finska fastlandet - utom i små enklaver i Österbotten! Jag hade äran att fungera som kampanjledare för Nils Torvalds presidentvalskampanj på Åland.

Kobba Klintars vänner har gjort beundransvärda insatser för att hålla liv i lotsstationen vid Mariehamns inlopp. Nu vill man satsa energi på lotsstugan i Mariehamn.

Föreningen Ålands natur och miljö har fått ett stort stöd för medborgarinitiativet för en hållbar skärgårdstrafik.

Socialstyrelsen i Sverige överväger starkt att införa allmän och regelbunden prostatacancerkontroll för män mellan 50 och 70 år.

Fler insändare