Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

I torsdagens Åland säger Agneta Lindberg-Sjöblom angående sticket i fingret vid provtagningen att analysen tar längre tid än vid provtagningen i armvecket. Min 12-åriga erfarenhet säger att analysen tar ca 1-2 minuter.

Mandatperiodens mitt börjar närma sig och därmed eventuella omfördelningar av poster i politikens topp.

Häj! Det ryktas om en ny kortrutt po norra Åland. Närmare bestämt i Saltvik. R. och gänget funderar på att följa de ryska idéerna om att gräva från Fjärden till Verkviken. Via Tjenan å Ströma tresk. Själva grävningen e barra 1, 2-3 km.

Från detta skolår följer Mariehamns skolor och flera andra skolor nya stödregler från lantbygdsverket på fastlandet och EUs stödregler, för mjölken som serveras i skolorna.

Ålandstidningen (ÅT) hade en ledare med rubriken: ”Överdrivet om turismens problem” och inleder beskrivningen:

Socialdemokrater, liberaler och moderater klubbade i måndags igenom ett lagpaket rörande så kallade landskapsandelar som berövar Saltvik en miljon euro och Föglö 700.000 euro. Per år!

Jomala, ni har verkligen gjort ett storartat jobb med er motionsbana. Den har blivit rena rama motionsmotorbanan. Det är även kul att se hur många som använder den.

Och hur ska förändringen gå till? Jo genom att ändra på lagarna. Så är det inom trafik, flyg och sjöfart. Händer det en olycka i trafiken så döms vi efter de regler vi har lärt oss. Livet i övrigt behöver lagar och regler.

Vi läste i en annons i tidningen att landskapsregeringen i fredags beslutat om nya regler för PAF-bidraget.

När Ålands lagting trots en rekordhög klumpsumma beslöt dränera de åländska kommunerna med över fyra miljoner euro föll omröstningen 14-11.

Jag har fått frågor om varför jag inte är för kortruttsprojektet. Här är min förklaring. Observera att jag inte är emot fler färjturer till Föglö, tvärtom.

Ett tack till Agneta Lindberg-Sjöblom vid ÅHS för svaret (12.09) på min insändare från den 11.09 om Anti-koagulans-mottagningen. Systemet på andra AK-mottagningar att ta prover i laboratoriet, beror inte bara på att det skulle vara bättre.

Jag noterar med intresse att Harry Jansson (C), lagtingsman och ledande kommunpolitiker i Jomala, i en insändare beskriver den pågående kommunreformsprocessen som ett sätt att ”utplåna Jomala som egen kommun”.

Redan 2012 skrev Niklas Lampi ledare efter ledare om att bättre trafik inte stoppar trenden med avfolkning i skärgården.

Fler insändare