Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Vi på TAXIbolaget kör också rullstolar och bårar. Det finns inget problem med att det skulle släpa i någonstans.

I min insändare ”Mariehamns hamn gick mot lagen” (18.6) skriver jag a) att staden vid upphandlingen av Pommerndockan förfor lagstridigt genom att följa en lag som enligt landskapsregeringen inte gällde på Åland och b) att staden eliminerade konkur

Var nyligen intagen på ÅHS. Efter en dusch bad jag om vaddpinnar att putsa öronen med och fick veta att det inte fanns. ”Vi har inte vaddpinnar i sortimentet”, fick jag veta. Det framkom att det kanske var en sparåtgärd.

Att kalla kommunreformen för tvångslagstiftning är populistiskt, det är en retorik som polariserar debatten och splittrar lagtinget.

Tisdagen den 12 juni läser jag i Ålandstidningen ett ris riktat till landskapsregeringen, detta med anledning av att Mats Perämaa varit ovanligt frikostig med våra pengar understödd av hela det röda gardet.

Man pratar om välfärds-Åland och bygger skrytbyggen, men sina medborgare bryr man sig inte om. Det pratas om tvångslagar och prackas pengar på vissa herrar.

Föreningen har funnits sedan 2014 och har verkligen blivit ”varm i kläderna”. Arbetet går ut på det som föreningens namn säger, men det kan ske på många olika sätt.

Mariehamns stadsfullmäktige har enhälligt fattat beslut om att ha lika lön för kvinnor och män senast år 2020.

Även om den hatretorik mot Åland som florerar i kommentarer på nätet och i privata mejl till åländska beslutsfattare säkert inte är representativ för hela den finska befolkningen bör vi ålänningar ta den på allvar.

Näringslivet på Kumlinge klagar på bristande kapacitet på linjen från Torsholma. Kökarborna har förlorat mer än 30 procent av kapaciteten på linjen trots tre färjor i trafik under sommaren.

Landskapsregeringen föreslår att Ålands kommuner blir fyra och hänvisar till en alarmerande utveckling av försörjningskvoten och betonar skattekraftens betydelse.

Jag håller med Astrid Lindgren i hennes ord: ”När människor med makt slutar att lyssna på folk, då är det dags att byta ut dem.

Läsare

Jerker Örjans vill korrigera en uppgift i sin insändare ”Mariehamns hamn gick mot lagen” som publicerades i måndagens tidning:

Man lät Socis förfalla för att ha orsak att riva det. På samma sätt låter man nu Doktorsvillan förfalla, verkar det.

Fler insändare