Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) beskriver dialogen med den finländska statsmakten som att ”ropa i skogen”. Man får inget svar på sina frågor hur kloka man än tycker att de är.

Upprepar sig historien? Nej, egentligen aldrig, men det finns fenomen och attityder som återkommer i lite olika tappningar genom årtiondena.

Senaste vecka föreslog regeringen att gränsen för avdraget för arbets- och pensionsinkomster skall höjas från en beskattningsbar inkomst om 35.000 euro till 55.000 euro. Avdraget är max 100 euro, eller den så kallade hundralappen.

Att vara ensamförsörjare med ett eller flera barn och se lönen och stöden komma in på kontot och lika fort ta slut och som varje dag får vända på varje euro för att få det att gå runt.

Efter årsskiftet finns bara ett energibolag som ägs av Mariehamns stad.

Ja, det börjar märkas att det är val nästa år. Nu har lagtingspolitikerna vaknat igen, och konstaterar att här finns röster att hämta i valet. Fattigdomen, som det varit ganska tyst om de senaste åren, är på tapeten igen.

Lagtingsledamot Stephan Toivonen (ÅLD) går i sin senaste insändare så lågt han kan komma för att svartmåla och misskreditera socialdemokratisk politik och politiker. Så jobbar inte vi, och inte jag.

Den ena förespråkar tunnel och en andre elhybridfärja med argument som gynnar den egna uppfattningen, men som observatör på sidan kan jag ju se att allt inte stämmer.

Är det lagligt att jordbrukare genom täckdikning med djupa diken sänker grundvattennivån väsentligt? Markområdet på sidan av de aktuella åkrarna är tidigare orörda alkärr som nu lider stor risk att bli torrlagda.

”I sue You!” ”No, I sue You!!” Alla har vi väl skrattat åt amerikaner i Hollywoodfilmer, som polisanmäler och stämmer varandra på löpande band. Vilka töntar, va? Varför kan de inte sätta sig ned och prata om saken före de ringer sina advokater?

I en ledare efterlyser Fredrik Rosenqvist mer fakta i tomtfrågan. Tomtfrågan handlar om vad Mariehamn helst vill se på den tomt med sjöutsikt där Mariehamns energi har haft sin verksamhet.

Lördag 1.12 har Fredrik Rosenqvist en ledare ”Rimligt lägga så mycket energi på Veikkaus?” Som en av initiativtagarna till medborgarinitiativet, tips, lottospel och tidigare spelprodukter på Åland förvånas jag litegrann över Rosenqvist ledare.

Nu förstår jag inte Jan Grönstrands roll i den så kallade ”Snabbrutten”. Antingen är Grönstrand med i gruppen av upphovsmän till förslaget, eller så har samma grupp konsulterat Grönstrand. Vilket är det? Konsult eller upphovsman?

Ålands befolkning blir allt äldre. Och fattigare. Ju äldre, desto fattigare. Rykande färska siffror från Åsub visar att äldre kvinnor tillhör de mest ekonomiskt utsatta.

Fler insändare