Barn-i-bild – ladda upp din bild här

Här kan du/ni skicka in en bild på ditt/ert nyfödda barn till barn-i-bild. Bilden publiceras i Ålandstidningen och på alandstidningen.ax. 

Barnet
:
cm
g