Alfrida.

De prioriteras när covid-vaccinet ska ges

70 personer inom olika samhällskritiska funktioner prioriteras när covid-19-vaccinet ska ges.

Ett nytt fall av corona

Fem personer i karantän efter nytt coronafall

Åland har fått sitt 111:e konstaterade fall av covid-19.

Fyra nya fall av covid-19 – ett är samhällssmitta

Åland har fått fyra nya fall av covid-19. Ett är samhällssmitta och tre har förvärvats utanför Åland.

Vårterminen inleds på distans för gymnasierna

Åland befinner sig fortfarande ”med god marginal” i spridningsfasen, alltså den högsta fasen. Och gymnasiets vårtermin inleds på distans.