Kommentarer

Ryktena om Skunk är så många

Ryktena om Skunk är så många och graverande så en riktig undersökning borde göras. För allas skull ! Att ständigt bli ifrågasatt borde ju för Skunk vara otroligt förnedrande om dom gör ett bra jobb. Men förekommer det korruption eller annat olagligt skall det åtgärdas enl lagen.

Ryktena om Skunk är så många

Ryktena om Skunk är så många och graverande så en riktig undersökning borde göras. För allas skull ! Att ständigt bli ifrågasatt borde ju för Skunk vara otroligt förnedrande om dom gör ett bra jobb. Men förekommer det korruption eller annat olagligt skall det åtgärdas enl lagen.

Varje körövning,

Varje körövning, folkdanskväll, film, föreningsmöte räknas som deltagande i studiecirkel och ger stöd. Åtminstone om arrangören är på bidragshugget. Så ta bort statsstödet, vuxna människor bör betala sina fritidsaktiviteter själva. Föreläsningsföreningarna, studiecirklarna och folkhögskolorna har sin grund i det sena 1800-talet när Sverige så väl som Åland var fullt av kunskapstörstande män och kvinnor som gått fyra eller sex år i skolan. I början på 1900-talet tog bara en procent av befolkning studentexamen. År 1960 bara 10 procent. DÅ fanns det goda argument för att ge statliga bidrag så att människor kunde skaffa sig kunskaper som sannolikt resulterade i bättre jobb och definitivt i högre självkänsla. Men idag har Studiecirklarna har förvandlats från viktiga bildningsarenor till hobbyutövande med trevlig samvaro.

Tyvärr, kan man åter se den

Tyvärr, kan man åter se den Ålänska avundsjukan blomma ut igen. allt och alla som bidrar till något gott och jobbar för Ålands bästa. Ständiga påhopp och fråge tecknen hopar sig. När många skribenter sitter och fantiserar vid sina datorer. Gå med i någon förening och se verkligheten hur man jobbar.

Som känt ansvarar staden och dess socialnämnd för äldreomsorgen i Mariehamn.

Felaktig information som sprids kallas desinformation. Jag väljer att tro att en lagtingsman, som ska åtnjuta medborgerlig dygd, inte medverkar till sådant.

Riksdagens första egentliga ärende för nya mandatperioden var att behandla förslaget till tilläggsbudget. Till den behandlingen kan, som alltid, olika ändringsförslag göras.

Jag har fått frågan om min inställning till Föglötunneln. Det är ingen hemlighet att jag inte kan vara enig med den sittande regeringen i tunnelfrågan.

Klimatet i sociala medier just nu är skrämmande. Att sprida rykten, dra egna slutsatser och döma någon på förhand är inte okej.

Rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, det vi i dag kallar funktionsrätt, borde 2019 när vi pratar om alla människors lika värde och rättigheter vara en självklarhet.

I dessa valtider svämmar tidningarna över av en massa vallöften och önskemål som troligen aldrig kan förverkligas.

Det råder politisk enighet i att det är stort behov av gång- och cykelväg ut till Järsö. Kanske Ålands mest intensiva cykeltrafikled, åtminstone sommartid.

Valkompassen vilseleder mer än den vägleder. I omvärlden är det en självklarhet för public service att en valkompass både ska visa väljarna vilken kandidat som står närmast dem och vad enskilda kandidater har för uppfattning.

Folket vill ha ett samhälle utan hemligheter som bara vissa politiker och tjänstemän känner till. Exempel: Varför får samhällsägda bolaget Åland Post konkurrerainom långtradartrafik med privata bolag som Transmar bland andra?

Är jag en klimatförnekare? Eller en populist när jag säger att vi måste hålla mått i klimatfrågan? Jag vet inte och jag bryr mig inte heller.

Eftersom vi i lagtinget som bäst håller på att slutföra behandlingen av förslaget till ny grundskolelag, ser jag mig för stunden förhindrad att bemöta Rainer Juslins (Lib) rallarsvingar på insändarplats och på sociala medier.

Tony Salminen (MSÅ) framför konstruktiva tankar kring hur behörighetsutmaningen för lärare med svensk utbildning kan hanteras i förordning. Det finns just nu en gyllene chans att beakta skrivningarna i kommande förordning.

Fler insändare