Frågan om fördelningen av samfundsskatterna och tvisten mellan landskapsregeringen och Jomala kommun är mer än juridik. Mariehamn har fått andras pengar och landskapsregeringen förefaller inte vilja ta tag i problemet. Detta samtidigt som gemene Jomalabo står ensam kvar med Svarte Petter. En Svarte Petter som bär med sig en betydande risk för högre skatter.

Kommentarer

Riktigt så här enkelt är det

Riktigt så här enkelt är det inte! Hur gör man då ett företag har verksamhet med anställda som arbetar i flera kommuner, eller ett som arbetar i en kommun men har anställda i en annan? Det är inte ovanligt. Man skall tänka efter innan man understöder den ena parten i en konflikt geom applådera den enas "förtjänstfulla förslag". Jag medger gärna att administrativa beslut på Åland inte alltid präglas av genialitet eller fantasi, men man skall inte tro att allt är så enkelt som Johan Dahlén skriver.

Bästa Retvizan, vad har Johan

Bästa Retvizan, vad har Johan Dahlén med denna saken att göra? Och förövrigt – med tanke på Jomala kommuns smått extrema tillväxt, som motsats till stadens kräftgång vad gäller samhällsutveckling och därtill hörande ekonomi – är det då så konstigt att mariehamnarnas både folkvalda företrädare och tjänstemän smått hysteriskt famlar efter varje halmstrå de hoppas stå sig till förfogande? Men, ett dylikt försök till fördelning av skattemedel inom landskapet som sådant, det om något torde ha fog för att belysas i allas vår Ålandstidningens ledartext.

Det slutar väl med att en

Det slutar väl med att en domstol på fastlandet får ryta till ordentligt, innan LR eller politikerna i Mariehamn ser till att det blir fixat. Vi får snart nog se vilka problem detta felaktiga agerande kan föra med sig. Knappast till gagn för Åland.

Skördefesten har lyft landskapets livsmedelsindustri och besöksnäring. Hur maten marknadsförs fortsätter att bli en allt viktigare fråga.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Uppdatera lagstiftningen så den svarar mot vårt näringslivets behov. Det är den bästa näringslivpolitiken. Det är det tydliga budskapet från Ålands Näringsliv i Ålandstidningens nyhetspodd .

Demokratins praktik är svår och många politiker lyckas dåligt med hanteringen av demokratifrågor, som brittiske premiärministen Boris Johnson som bestämt sig för att ge parlamentet en långledighet på fem veckor, så det inte ska hinna lägga sig i hans planer för en hård Brexit.

Fler ledare