Är det något som väcker debatt så är det skärgårdstrafiken. Alla har åsikter om och hur den ska läggas upp och diskussionen fastnar ofta i teknik och tekniska lösningar. Detta samtidigt som den stora frågan om den åländska skärgårdens framtid lyser med sin frånvaro.

Kommentarer

Håller med Hr Dahlén.

Håller med Hr Dahlén. Som den brändöbördige Kjell A Nordström förkunnade redan för många år sen, när han höll ett föredrag på Mariepark: "Man måste särskilja på sånt som är nödvändigt, men inte tillräckligt, och sånt som även är tillräckligt". Oftast bygger man det tillräckliga på det nödvändigas grund. Som jag och min kollega Hojar ser det, så är en infrastrukturell omdaning nödvändig, för att det i sin tur skall vara logistiskt möjligt och finansiellt försvarbart att skapa det tillräckliga. Av den anledningen inleds nu, med start idag, en privat detaljplanering av området Stenverka i Hastersboda, där både en del av det nödvändiga och det tillräckliga kan lokaliseras.

I rent komisk bemärkelse

I rent komisk bemärkelse skymtar här en tydligen ändlös räcka egocentriska övertygelser om att vissa tillsynes smått jesuitiska innovatörer är ensamma om intresset för skärgårdsbefolkningens framtida överlevnadsutsikter. Om nu sjömilsvida undervattenstunnlar, i sammanhanget gigantiska brobyggen och allehanda kompletterande färjehamnar, med tillhörande nya vägbyggen, utgör själva frälsningen – bygg, ”bara” bygg! Detta dock under förutsättning att landskapskassan inte på något sätt blir inblandad, gällande vare sig kostnader – eller inkomster som följd av tilltänka ovationer! Som globala garanter i form av borgenärer har kineser rätt länge framstått. Under senare tid har de dock visat sig ha näsa för vad som kan tänkas bli lönsamt. I Eckerö torde finns ett tydligt belägg för det. Och ingen inbillar sig väl ändå att en kinesiskt global vidsyn skulle missa avståndet mellan Storbybergen i Eckerö och Föglöarkipelagen ... väl?

Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Fler ledare