Är det något som väcker debatt så är det skärgårdstrafiken. Alla har åsikter om och hur den ska läggas upp och diskussionen fastnar ofta i teknik och tekniska lösningar. Detta samtidigt som den stora frågan om den åländska skärgårdens framtid lyser med sin frånvaro.

Kommentarer

Håller med Hr Dahlén.

Håller med Hr Dahlén. Som den brändöbördige Kjell A Nordström förkunnade redan för många år sen, när han höll ett föredrag på Mariepark: "Man måste särskilja på sånt som är nödvändigt, men inte tillräckligt, och sånt som även är tillräckligt". Oftast bygger man det tillräckliga på det nödvändigas grund. Som jag och min kollega Hojar ser det, så är en infrastrukturell omdaning nödvändig, för att det i sin tur skall vara logistiskt möjligt och finansiellt försvarbart att skapa det tillräckliga. Av den anledningen inleds nu, med start idag, en privat detaljplanering av området Stenverka i Hastersboda, där både en del av det nödvändiga och det tillräckliga kan lokaliseras.

I rent komisk bemärkelse

I rent komisk bemärkelse skymtar här en tydligen ändlös räcka egocentriska övertygelser om att vissa tillsynes smått jesuitiska innovatörer är ensamma om intresset för skärgårdsbefolkningens framtida överlevnadsutsikter. Om nu sjömilsvida undervattenstunnlar, i sammanhanget gigantiska brobyggen och allehanda kompletterande färjehamnar, med tillhörande nya vägbyggen, utgör själva frälsningen – bygg, ”bara” bygg! Detta dock under förutsättning att landskapskassan inte på något sätt blir inblandad, gällande vare sig kostnader – eller inkomster som följd av tilltänka ovationer! Som globala garanter i form av borgenärer har kineser rätt länge framstått. Under senare tid har de dock visat sig ha näsa för vad som kan tänkas bli lönsamt. I Eckerö torde finns ett tydligt belägg för det. Och ingen inbillar sig väl ändå att en kinesiskt global vidsyn skulle missa avståndet mellan Storbybergen i Eckerö och Föglöarkipelagen ... väl?

Skördefesten har lyft landskapets livsmedelsindustri och besöksnäring. Hur maten marknadsförs fortsätter att bli en allt viktigare fråga.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Uppdatera lagstiftningen så den svarar mot vårt näringslivets behov. Det är den bästa näringslivpolitiken. Det är det tydliga budskapet från Ålands Näringsliv i Ålandstidningens nyhetspodd .

Demokratins praktik är svår och många politiker lyckas dåligt med hanteringen av demokratifrågor, som brittiske premiärministen Boris Johnson som bestämt sig för att ge parlamentet en långledighet på fem veckor, så det inte ska hinna lägga sig i hans planer för en hård Brexit.

Fler ledare