I torsdags kväll stod Bengt Koskinen i Högbolstad, Sund öga mot öga med en varg. Det var under en hundpromenad som vargen plötsligt klev ut ur skogen.
– Turligt nog hade jag hunden kopplad, säger han till Ålandstidningen.

Kommentarer

I torsdags (21 februari),

I torsdags (21 februari), promenerande i sällskap med sin hund – då fann sig alltså en högbolstadbo i Sund plötsligt stående ”öga mot öga med en varg”. Under rastning i normala fall uppgavs hunden få vara lös och ledig. I torsdags, på kvällen och som av slumpen, var hunden emellertid kopplad. Dess ägare citerad: ”Det var nog tur det, annars hade jag troligtvis inte haft någon hund kvar.” Hundägaren blev så till sig att, citat: ”Jag blev så överraskad att jag inte riktigt kom mig för att ta upp mobiltelefonen för att ta en bild.” Och undra på det, för inte mer än 20 steg bort, på vägkanten – där stod vargen och viftade på svansen – för att, enligt hundägaren, locka hunden till sig. Citat: ”De lär ska göra så, min hund ville ju springa dit men eftersom den var kopplad lyckades jag undvika det mötet.” Denna vargens mankhöjd uppskattades av hundägaren vara cirka 50 centimeter. Dess huvud befanns vara ”nästan svart”. Och detta ”gråben” (ett vargens öknamn) uppenbarade sig alltså på inte mer än 20 stegs avstånd! På 38 dagars avstånd, i torsdags – där återfinner man ”den första april”. (Forts följer)

(Fortsättning) I detta

(Fortsättning) I detta sammanhang berörda myndigheter i Sverige, de uppger att den euroasiatiska vargens (vargen hos oss i Norden) mankhöjd kan uppgå till 90 centimeter. Den anges dock hålla sig i trakten av 80 centimeter, vanligtvis, och med honorna fem till tio centimeter mindre i höjdled. Den minsta mankhöjd som uppmätts på en vuxen euroasiatisk varg uppges vara 66 centimeter. Men redan under sin första levnadsvinter anges den aktuella vargvarianten ha uppnått en mankhöjd som gör den jämförbar med ett fullt utvuxet exemplar av respektive kön. Dessutom framhålls att en den sortens vargs huvud, särskilt käkparti och kinder, framträder i en påfallande ljusgrå nyans. Frågan är, vem – eller vad – var ”högbolstadvargen” egentligen ute efter? Hur som helst, med tanke på vargens anseende hos den åländska allmänheten, låt oss hoppas att det inte är fråga om en fritt ”löpande” bastard producerad av olika hundraser.

På grund av bakterier i vattnet avråds från bad vid Godby badstrand.

Marie-Louise ”Lillan” Soleby pendlar mellan jobbet som yrkesvägledare i Stockholm, stugan på Föglö och den nyinskaffade lägenheten vid Algarvekusten i Portugal.
Hon har gått ner till 50 procent i arbetstid och ville inte vänta till pensionen, som många gör, med lägenhetsköpet. 
– Det gäller att fånga dagen. Myror i brallan är bara förnamnet, skrattar hon. 

En gradvis övergång till digitala betalningsmetoder gör  kontanthantering allt kostsammare för företagare. Samtidigt är kontanter ännu viktiga för både kunder och butiker och tills vidare svåra att avskaffa.
– Jag tror att bankerna vill övergå helt och hållet till kort-betalningar, men de kan inte bara tänka på sina egna intressen i den övergången, säger en anonym företagare till Ålandstidningen.

Lagtingsåret är över och plenum börjar igen i september. Ålandstidningen har granskat protokoll för att avgöra hur närvaron vid plenum hos de åländska ledamöterna.
– Om man ser till övriga världen har vi ett väldigt högt deltagande, säger talman Gun-Mari Lindholm.

Stadsstyrelsen kommer troligen inte att motarbeta byggnadsnämndens beslut om företaget Dennis & Mackes tomter på Kaptensgatan. Om inget nytt dyker upp under morgondagens möte borde bygglovet börja gälla efter att den pågående besvärstiden tar slut.

Mikael Andersson tänker överklaga tingsrättens dom i tvisten mellan restaurang Eat och Mariehamns stad.
– Jag är förvånad över att tingsrätten inte beaktade omständigheterna. Den lyssnade inte på alla våra argument, säger han.

Landskapets byråer har flera frågor om den planerade Föglötunnelns miljöpåverkan. 

En av Visit Ålands tidigare medarbetare stämmer föreningen på nästan 70.000 euro.
Enligt stämningsansökan sades medarbetaren upp utan saklig grund i anslutning till den förskingringshärva som uppdagades år 2016.

Sedan en vecka bedriver Goodtech verksamhet på Åland igen. Detta efter att konkursboet köpts upp av ett nystartat bolag. Alla anställda jobbar vidare med samma uppgifter som tidigare.

Våningsantal, exploateringstal och bilar på Torggatan. Så kan man sammanfatta anmärkningarna som kommit in gentemot förslaget till delgeneralplan för centrum.
– Staden har inte fört någon dialog över huvud taget utan gjort precis som man själv tycker, säger Dennis Jansson som lämnat in flera anmärkningar.

2005 köpte den då 23-åriga juristen Jakob Johansson sin första fastighet, i Katrineholm.
14 år och en finanskris senare är han god för mer än 65 miljoner euro och nybliven ägare till 18 procent av Viking Line.
– Jag har alltid gillat tillgångar som man kan ta på. Jag har jobbat hårt och haft tur med tajmingen, säger han.

Planerna för det nya färjfästet i Hastersboda ställs nu ut på LR:s elektroniska anslagstavla och på Föglö kommun. 
– Det är en viktig del av kortrutten då det handlar om förbindelsen till Kökar, säger infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ).

Efter att ha höjt bommarna manuellt flyter nu åter biltrafiken över bron vid Lemströms kanal.
Bommarna gick inte att höja elektriskt efter broöppningen klockan 12 vilket orsakade långa köer.
– Men nu är de uppe och problemet ska snart vara löst, säger kanalvakt Henrik Strömberg.

Fler nyheter