Kommentarer

De glada amatörerna i f.d.

De glada amatörerna i f.d. Ålands turistförening klarade aldrig av sin uppgift. Nu har vi en professionell organisation som har gett utmärkta resultat bl.a. med stt bekantgöra Åland som internationell turistort och att på ett exemplariskt sätt serva dem som kommer. Bra gjort trots förskingringar undet tidigare regimer och trots okunniga bättrevetare som Thomas Lepistö. .

Kanske en seriös analys över

Kanske en seriös analys över felen i Thomas Lepistös inlägg skulle vara på plats innan du kallar honom okunnig. Det är nog så att okunnigheten är mer framträdande i ditt inlägg. Siffrorna visar med all tydlighet att han har rätt på alla punkter.

Tack för en informativ och

Tack för en informativ och sanningsenlig insändare, grundad på fakta. Det åländska problemet i dag är att skattepengar fördelas till höger och vänster utan kontroll och utan krav på redovisning av resultat. Vi skattebetalare efterlyser skärpning av reglerna.

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Fler insändare